Høringer

Norges Trafikkskoleforbund er høringsinstans for offentlige høringer som angår samferdsel. Som medlem har du mulighet til å følge med på og påvirke det trafikkfaglige som skjer i bransjen. 

 

Foto: Bacho/Shutterstock.com

Aktive høringer

Dersom du har innspill til høringene ta kontakt med oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Husk å være ute i tilstrekkelig tid med innspill da høringssvarene ofte skrives i god tid før fristens utløp.

 

HØRINGER FRA STATENS VEGVESEN

HØRINGER FRA SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

 

Her kan du lese Norges Trafikkskoleforbunds høringssvar

Her kan du lese våre høringssvar på tidligere høringer. 

2021
Oktober
► Høring – Forslag til endringer i vegtransportloven ogyrkestransportloven for gjennomføring av mobilitetspakken
► Høring – Forslag til endring i vedlegg 1 til forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende midler enn alkohol
September
► Høring –  Forslag til endring i bruksforskriften for obligatorisk registrering av leasingtaker, søknad om ekstra kjennemerke og av- og påregistrering av prototypekjøretøy
► Høring – Forslag om å innføre frivillig avregistrering uten innlevering av kjennemerker

August
► Høring – Forslag til endringer i yrkestransportloven og nyforskrift om overtredelsesgebyr

Juli
► Høring - Forslag om endringer i førerkortforskriften
Juni
► Svar på høring – N300 skilt
► Forslag til endringer i skiltforskriften- skilt for fartsgrensesone sykkel og endringer i forskrift om forenklet forelegg
► Svar på høring om hastighetsforskjeller på vei - saktegående kjøretøy og bil som trekker tilhenger
April
► Høring – Forslag til endringer i regelverket om bruk av setebelte i buss
Februar
► Høring – Små elektriske kjøretøy

2020
Desember
► Høring – På veg mot et bedre bomsystem - Utfordringer og muligheter i det grønne skiftet
► Høring – Gebyrendringer i forskrifter knyttet til kjøretøy og førerkort

November
► Høringsforslag til endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker og forskrift om prikkbelastning – økning av bøtesatser og antall prikker
► Svar på offentlig høring av "Utredning av nasjonale føringer for riks og fylkesvei"

Oktober
► Svar på høring om endring i førerkortforskriften
► Svar på høring om forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

September
► Innspill til høringssvar om fremtidens transport
August
► Svar på høring av utkast til forskrift om tilskuddsordningen til lokale trafikksikkerhetstiltak
► Høring- Forslag til endring i skiltforskriften - nytt vegoppmerkingssymbol for sykkeltrafikk (sharrows)

Juli
► Svar på høring om forslag til forskrift om endring i forskrift om midlertidig forlengelse av utløpt førerrett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse (ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronavirus)
► Svar på høring om implementering av forordning (EU) 2019/2144 – Sikkerhetsforordningen
► Høring - Transportvirksomhetens svar på deloppdrag fra Samferdselsdepartementet - Nasjonal transportplan 2022-2033
► Svar på høring av opplæringslovutvalgets utredning NOU 2019: 23 Ny opplæringslov

Mai
► Svar på høring om forslag til ny forskrift om betaling av bompenger
► Svar på høring om modulvogntog type 1 og 2, og 24-meters vogntog på veier som er tillatt for 24-meters tømmervogntog
► Svar på høring om forslag til ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil
April
► Svar på høring om forslag til ny forskrift om arbeid på kjøretøy og oppheving av forskrift 13 mai 2009 nr. 591 om kjøretøyverksteder
Mars
► Svar på høring om områder for praktisk kjøreopplæring klasse S – behov for nye områder
Februar
► Svar på høring om fartsgrense på motorveger og standarder på veger med trafikkmengde mellom ÅDT 6000-12000
2019
Desember
► Svar på høring om karantene for fusk ved førerprøve, yrkessjåførprøve og utrykningsprøve
► Svar på høring om gebyrendringer i forskrifter knyttet til kjøretøy og førerkort m.m. gebyrsatser for 2020
November
► Svar på høring om forslag til endringer i skiltforskriften

September
► Svar på høring vedrørende ekspertutvalgets vurdering av teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

August
► Svar på høring om ergoterapeuter og vurdering av helsekrav til førerkort
► Svar på høring om skjerpede krav til vinterdekk for tunge kjøretøy og gebyr for manglende vinterutrustning
Mai
► Svar på høring vedrørende forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven – Fraværsgrensen og trafikkopplæring
April
► Svar på høring om endring i utforming av veglistene
Februar
► Svar på høring vedrørende forenklinger i førerkortkravene
► Svar på høring vedrørende forslag om en nasjonal unntaksregel fra vektbegrensningene i førerkortklasse B for kjøretøy med alternativt drivstoff
► Svar på høring vedrørende forslag til endring av forskrift om bruk av kjøretøy §§ 2-1 og 2-34 (1)
► Svar på høring om endringer i kjøre- og hviletidsforskriften
Januar
► Svar på høring om endring av yrkestransportforskriften for etablering av register over vegtransportforetaks disponible kjøretøy
2018
► Svar på høring om forskriftsendringer i forbindelse med avvikling av Statens vegvesens brufølgetjeneste
► Svar på høring om forslag til endringer i blant annet vegtrafikkloven

 

Norges Trafikkskoleforbund

Adresse: Leif Tronstads plass 6, 1337 Sandvika

Norges Trafikkskoleforbund: Org nr. 981 454 901

Personvern

Kontakt oss

Telefon: 22 62 60 80
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

0
Delinger