Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
Top Image
Kunnskapsbase
For trafikkskoler
CloseFiltrer på undersider
For trafikklærere
Burger Filtrer på undersider For trafikklærere

Hva er faglig leders plikter?

For å være faglig leder ved en trafikkskole, stilles det mange krav som skal oppfylles.


Med virkning fra 1. juli 2009 har §6-14 første ledd bokstav c) en presisering av faglig leders plikter når det gjelder veiledning og kontroll; Faglig leder skal veilede alle lærerne som faglig leder har ansvar for, i alle trinn og kurs som den enkelte lærer gir undervisning i.
 

For å sikre at disse pliktene oppfylles, er det i andre ledd tatt inn et krav om at faglig leder skal utarbeide en årlig plan som viser hvordan pliktene oppfylles. I tillegg skal gjennomføringen av veiledningen og kontrollen dokumenteres. Kravet om plan og dokumentasjon gjelder fra 1.januar 2010.
 

Trafikkopplæringsforskriften sier dette om faglig leders plikter:

Den faglige lederen er ansvarlig for at trafikkskolen drives i samsvar med gjeldende regelverk og plikter blant annet å:
a)samordne virksomheten ved skolen
b)sørge for utarbeidelse, gjennomføring og vedlikehold av undervisningsopplegget
c)veilede og kontrollere alle lærere som faglig leder er ansvarlig for, i alle trinn og kurs som den enkelte læreren gir undervisning i
d)sørge for at undervisningspersonellet gjennomgår nødvendig faglig utvikling
e)foreta evaluering av undervisningen
f)sørge for at bare kvalifisert undervisningspersonell gir undervisning
g)delta i praktisk og teoretisk trafikkopplæring
h)være trafikkskolens kontaktperson i forhold til Statens vegvesen
i)gi Statens vegvesen nødvendige opplysninger om trafikkskolens drift
j)påse at trafikkskolen ikke driver undervisning i andre klasser enn de den faglige lederen eller faglig medansvarlige etter fjerde ledd har formell kompetanse for å undervise i
k)sørge for innmelding av obligatorisk opplæring i tråd med § 7-6 og § 29-2
l)faglig leder må ved behov fremlegge legeattest som viser at fastsatte helsekrav er oppfylt for vedkommende selv og for trafikklærerne.

Faglig leder skal utarbeide en årlig plan der omfang og innhold i veiledningen og kontrollen som kreves etter første ledd bokstav c, fastlegges og beskrives. Gjennomført veiledning og kontroll skal dokumenteres skriftlig.

Trafikkskolen kan gi undervisning i klasse S selv om den faglige lederen ikke har spesialutdanning i klasse S. Trafikkskolen kan gi undervisning i tunge klasser selv om ikke faglig leder har undervisningskompetanse til å undervise på kurs som nevnt i § 6-9 til § 6-12.

Trafikkskolen kan gi undervisning i klassene AM146, A1, A2 og A selv om faglig leder ikke har undervisningskompetanse i vedkommende klasse, forutsatt at en annen trafikklærer ved trafikkskolen er faglig medansvarlig for opplæringen i vedkommende klasse. Den faglig medansvarlige må ha undervisningsrett og minst 3 års undervisningspraksis i vedkommende klasse. Faglig leder har likevel hovedansvaret.


Du kan lese mer i forskriften.

Les forskriften

Sist oppdatert: 01.02.2022