Fylkeskoordinatorer

Norges Trafikkskoleforbund er et landsomfattende forbund for trafikkskoler og har fylkesavdelinger i alle landets fylker. Vi forholder oss inntil videre til den gamle fylkesinndelingen.
  • Fylkesavdelingene behandler saker som angår lokale myndigheter og organisering, samt bidrar til å profilere organisasjonen
  • Fylkesavdelingene arbeider for et godt forhold mellom medlemmene, sunn konkurranse og for å ivareta faglige, økonomiske og sosiale fellesinteresser
  • Fylkesavdelingene er pådrivere for god trafikkopplæring og skal fremme trafikksikkerhet. Alle medlemsskoler er del av tilhørende fylkesavdeling