Veteranklubben

Veteranklubben holder årlig veterantreff hvor formålet er å dele faglige fellesinteresser og ivareta det sosiale.
ATLs Veteranklubb har en viktig rolle slik at de som har hatt et langt liv i bransjen også har en arena når de trekker seg tilbake fra yrkeslivet. For organisasjonen er det også verdifullt å få innspill og synspunkter fra de som har rikelig med erfaring fra bransjen.

Klubben velger et styre for to år på fire medlemmer: styreleder, styremedlem, kasserer og vara som drifter klubben. Norges Trafikkskoleforbund ivaretar sekretærfunksjoner for Veteranklubben.
Les mer om medlemskap