Kontrollkomiteen

Her finner du kontaktinformasjonen til Norges Trafikkskoleforbunds kontrollkomité.
Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan. Komiteen består av en leder og to medlemmer.

Komiteen skal avgi uttalelse om landsstyrets disposisjoner er i samsvar med budsjett og andre landsmøtevedtak, samt vedtatte strategier og handlingsplaner. Uttalelsen vedlegges årsberetningen.