Styret

Her finner du kontaktinformasjonen til Norges Trafikkskoleforbunds styremedlemmer.
Styret vårt setter mål for organisasjonen, organiserer arbeidet vi gjør og utøver kontroll. Styremedlemmene velges av medlemmene på Landsmøte, og velges for to år av gangen.