Valgkomiteen

Her finner du kontaktinformasjonen til Norges Trafikkskoleforbunds valgkomité.
Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater til organisasjonens styre og kontrollkomité. Komiteen jobber selvstendig og på vegne av medlemmene våre, og består av en leder og to medlemmer.

Valgkomiteen holder oversikt over hvilke valg som skal foretas og innhenter valgforslag fra fylkeskoordinatorene/-gruppene. Valgkomiteen fremmer forslag til valg for landsmøtet.