Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search

Verdens beste trafikkopplæring!

Norges Trafikkskoleforbund jobber for gode og forutsigbare rammevilkår for trafikkskolebransjen, slik at våre medlemmer kan tilby verdens beste trafikkopplæring! Norges Trafikkskoleforbund ble stiftet i 1954, og representerer over 80 prosent av alle trafikkskoler og trafikklærere i Norge. 


Alle våre medlemsskoler er godkjent av Statens vegvesen.

 

Vi skaper morgendagens trafikanter!

Trafikkskolebransjen tar daglig pulsen på våre aller ferskeste trafikanter, fra tunge til lette kjøretøy, og setter trafikksikkerheten i høysetet. I Norge har vi verdens beste føreropplæring, og det laveste antallet drepte og hardt skadde i trafikken. Vi tror det er en direkte sammenheng!

Norges Trafikkskoleforbund er en del av trafikksikkerhetsfamilien i Norge. Nullvisjonen, visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, ligger i ryggmargen vår.

I tillegg til det viktige holdningsskapende arbeidet som skjer i skolebilene hver dag, jobber vi opp mot myndigheter, politikere og andre interesseorganisasjoner, for å legge til rette for gode rammevilkår og en mest mulig bærekraftig bransje.


Les om medlemskap

Finn trafikkskole

Høy kvalitet i alle ledd

Norges Trafikkskoleforbund løfter frem fagkompetanse i alle ledd – fra trafikklærere til lærebøker, gode samarbeidsavtaler og et godt samarbeid med myndigheter og politikere. Vi har avdelinger i alle landets fylker. Fylkesgruppene ivaretar det enkelte medlem, og lokalt samarbeid med trafikkstasjoner, interesseorganisasjoner og myndigheter.

Våre medlemsskoler tilbyr trafikkopplæring i alle førerkortklasser, bedriftskurs og yrkesopplæring. Opplæringen skaper trafikanter, ikke bare bilførere, og gir rom for refleksjon, mestring og modning. Norges Trafikkskoleforbund står bak fagbokserien Veien til førerkortet, du finner våre lærebøker i nettbutikken vår.

 

Fire pilarer for økt samfunnsansvar

Gjennom konkrete tiltak og mål ønsker Norges Trafikkskoleforbund å bidra til å løfte bransjen i stadig mer bærekraftig retning. Innsatsen er rettet inn mot fire pilarer – fire områder der trafikkskolebransjen kan ta et økt samfunnsansvar og spille en viktig rolle for samfunnsutviklingen. 

De fire pilarene er vedtatt av Landsstyret i Norges Trafikkskoleforbund, og forankret i både FNs bærekraftsmål og Norges Trafikkskoleforbunds egne hovedmål frem mot 2030:
 1. Trafikksikkerhet – fortsette, forsterke, synliggjøre! 
  • Bærekraftsmål 3 og 11, NTSFs hovedmål 3
 2. Utslippsfri trafikkopplæring – heve kunnskapen, senke barrierene, øke andelen utslippsfrie kjøretøy.
  • Bærekraftsmål 9 og 11, NTSFs hovedmål 1 og 4
 3. Arbeidsliv og utdanning – heve kompetansen og sørge for ryddige arbeidsforhold.
  • Bærekraftsmål 4, 5 og 8, NTSFs hovedmål 1 og 4
 4. Forbruk og ombruk – se på muligheter for lavere forbruk, og mer ombruk. 
  • Bærekraftsmål 8 og 12, NTSFs hovedmål 2 og 4
Top Image

Visjon, misjon, posisjon og verdier

Vår visjon: Verdens beste trafikkopplæring!
Vår misjon: Vi sørger for verdens beste trafikkopplæring gjennom å løfte fagkompetansen hos trafikklærerne, høy kvalitet på læringsmidler, et attraktivt medlemsprogram og et godt samarbeid med myndigheter og andre aktører innen trafikksikkerhetsfamilien.
Vår posisjon: Vi skaper morgendagens trafikanter!
Våre verdier: Kompetanse. Proaktiv. Inkluderende
Top Image

Våre hovedmål mot 2030

 • Norges Trafikkskoleforbund er med sin kompetanse og ressurser en tilrettelegger for medlemmene; juridisk, strategisk og faglig
 • Norges Trafikkskoleforbund og samarbeidspartnere leverer tidsriktige læremidler og kurs av høy kvalitet
 • Norges Trafikkskoleforbund er en fremtredende samfunnsaktør i trafikksikkerhetsarbeidet, med gjennomslagskraft og gjennomføringsevne
 • Norges Trafikkskoleforbunds medlemsskoler setter standarden for fagkompetanse, seriøsitet og kvalitet ut til kunden, ved å være seg bevisst sitt samfunnsansvar og samfunnsoppdrag
Top Image

Vedtekter

Her kan du lese Norges Trafikkskoleforbunds vedtekter vedtatt av landsmøtet 23. april 2021.

Les vedtekter