Top Image
Kunnskapsbase
For trafikkskoler
CloseFiltrer på undersider
For trafikklærere
Burger Filtrer på undersider For trafikklærere

Regodkjenning og etterutdanning av trafikklærere

Regodkjenning og etterutdanning av trafikklærere ble fastslått i Vegtrafikklovens § 27 i 2020. Det er Statens vegvesen som har det overordnede ansvaret for å fastsette hvordan dette skal gjennomføres i praksis. 

 
Prosessen er nå i gang, og Norges Trafikkskoleforbund er blant aktørene som er invitert inn i arbeidet med å utarbeide et høringsforslag.

Norges Trafikkskoleforbund ønsker å legge til rette for en god prosess, som sikrer lokal forankring. Medlemsrådet, med fylkeskoordinatorene i spissen, er et sentralt fora. Medlemmene vil blant annet også bli invitert til å svare på en spørreundersøkelse. 

Milepælsplan:
  • Høringsutkast: november 2023. Sendes ut desember 2023.
  • Frist for ferdig opplegg: mars 2024
  • Fastsettelse: juli 2024
  • Iverksettelse: 1.januar 2025

Relevante dokumenter i saken vil bli lagt ut på denne siden fortløpende:

Rapport 2015 Trafikklærerkompetanse
SVV presentasjon om etterutdanning 29.03.2023
Relevante spørsmål og problemstillinger
Oppsummering av innlegg fra NTSF, TF, OsloMet, NORD
Sintefrapport - Utdanning og kompetansebehov blant trafikklærere i Norge 2013
Trafikklærerkompetanse - evaluering av trafikkopplæringen 2015