Min handlekurv
0

Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0

Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
Top Image
Kunnskapsbase
For trafikkskoler
CloseFiltrer på undersider
For trafikklærere
Burger Filtrer på undersider For trafikklærere

Fjerner mulighet for midlertidig ansettelse på generelt grunnlag

Arbeidsmiljøloven endres slik at man ikke lenger kan ansette midlertidig på generelt grunnlag – dette kan ha konsekvenser for trafikkskolene.

Stortinget har vedtatt å oppheve adgangen til å ansette midlertidig på generelt grunnlag jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 bokstav f.

Endringen trer i kraft fra juni 2022, og er begrunnet i målet om å styrke arbeidsmiljølovens hovedregel om at arbeidstakere skal ansettes fast og skal bidra til mer forutsigbare og trygge arbeidsforhold. 

Det er kun adgangen til å ansette midlertidig uten at arbeidsgiver trenger å oppgi noen konkret begrunnelse for midlertidigheten som oppheves. Det vil altså fortsatt være tillatt å ansette midlertidig, men slike ansettelser må være begrunnet i ett av grunnlagene i arbeidsmiljøloven § 14-9 bokstav a-e, eksempelvis at arbeidet er av midlertidig karakter eller at man ansettes i et vikariat. 
 

Hva med skoler som har ansatt midlertidig etter gammelt regelverk?

Ansatte som i dag har midlertidige stillinger på generelt grunnlag jf. § 14-9 bokstav f), kan lovlig få jobbe ut den avtalte perioden, og lovendringen innebærer ikke at slike ansatte automatisk skal ha en fast ansettelse. Det vil heller ikke være saklig grunnlag for arbeidsgiver å avslutte arbeidsforholdet som følge av lovendringen. 

Hvis det viser seg at trafikkskolen har et behov for at ansatte arbeider utover den avtalte perioden,  må trafikkskolen vurdere om personen kan ansettes midlertidig på annet grunnlag i loven, eller gi personen fast ansettelse.

Det er verdt å merke denne seg lovendringen da midlertidig ansettelser som ikke følger lovens vilkår vil gi arbeidstakeren et krav på fast ansettelse i bedriften.
 

 

Solveig Spæren
 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår jurist Solveig R. Spæren på jus@ntsf.no dersom du lurer på noe.

Sist oppdatert: 21.04.2022