Min handlekurv
0

Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0

Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
Top Image
Kunnskapsbase
For trafikkskoler
CloseFiltrer på undersider
For trafikklærere
Burger Filtrer på undersider For trafikklærere

Flere skoler under samme tak? Dette må dere tenke på

Starte egen trafikkskole alene? Eller danne et kontorfellesskap? Det er mange muligheter for organisering av trafikkskoledriften. Men når flere skoler driver under samme tak, kan det fort bli vanskelig å drive «ryddig» nok? Her får du svar på spørsmålene.

Hvilke krav følger av trafikkopplæringsforskriften? Og hva er tilsynets erfaringer knyttet til drift i fellesskap? Vi har spurt Tilsynsavdelingen i Statens vegvesen om dette, og her er deres svar.
 

Krav til trafikkskoler

Kravene er definert i trafikkopplæringsforskriften § 5-3. Der står det blant annet at trafikkskolene skal disponere kontor på sitt faste forretningssted. Videre står det at flere trafikkskoler kan ha felles kontorlokaler og betjening av kontoret. Denne muligheten er det en rekke trafikkskoler som benytter seg av.

Her er Tilsynet sin erfaring at det er lett å sammenblande de ulike skolene og at det også medfører vanskeligheter med å tydeliggjøre ovenfor elevene hvilken trafikkskole de faktisk er elev ved. Dette innebærer blant annet at det er viktig at skriftlig elevinformasjon er utarbeidet for hver enkelt av de trafikkskolene som har felles kontorlokaler/undervisningslokaler. Kravene til innhold i den skriftlige informasjonen er listet opp i trafikkopplæringsforskriften § 5-3 åttende ledd.

En annen ting som det er viktig å legge merke til når det gjelder krav til trafikkskoler er at trafikkskolene skal melde fra skriftlig til Statens vegvesen innen to uker når undervisningspersonell begynner eller slutter ved skolen, jf. § 5-3 sjuende ledd. Dette kan enkelt gjøres via meldingsfunksjonen i TEA.
 

Sammenblanding av trafikkskoler og elever

Tilsyn har erfart en rekke ganger at det er lett å sammenblande elever fra ulike trafikkskoler som har felles kontor/undervisningslokale. For eksempel at enkeltpersonsskoler underviser hverandres elever i obligatoriske temaer, for eksempel trafikant i mørket, delene 1 og 4 av sikkerhetskurs på vei, uten at trafikklærerne er tilknyttet hverandres skoler.

Problemet med dette er at opplæringen vil bli meldt inn som gjennomført av en annen trafikklærer enn vedkommende som faktisk har undervist. Dette bryter med trafikkopplæringsforskriften. For at denne formen for opplæring skal bli i tråd med trafikkopplæringsforskriften må alle trafikklærerne være tilknyttet hverandres trafikkskoler og opplæringen må meldes inn som gjennomført av den som faktisk har undervist. Noe som igjen utleder et krav om veiledning og kontroll fra faglig leder av alle trafikklærerne som er tilknyttet den enkelte trafikkskole.
 

Oppmøtested

Trafikkskoler som ønsker å drive virksomhet fra mer enn ett sted, må på forhånd melde fra skriftlig til Statens vegvesen om dette, jf. § 5-3 femte ledd. Det er også viktig at disse trafikkskolene har en undervisningsplan der det tydelig fremkommer hvor de ulike oppmøtestedene er og at øvingsområder for de ulike oppmøtestedene er tydeliggjort.
 

Avdelinger og filialer

Dette handler om skoler som har ulik geografisk plassering. Hver enkelt opererer som en selvstendig skole. Noe som innebærer at hver enkelt også ses på som en selvstendig enhet i forbindelse med tilsyn.

Det som er av betydning her er at trafikkskoler som drifter med en eller flere avdelinger må være ryddig og nøye med å få dette frem i elevinformasjonen og undervisningsplanene. Det er for denne typen drift viktig at elevene ikke bare vet hvilken trafikkskole de er elever ved, men også hvilken avdeling.
 

Ulike selskapsformer

Trafikkopplæringsforskriften regulerer ikke ulike selskapsformer, og hvordan skolen er organiser faller utenfor Statens vegvesen sine tilsynsoppgaver.

Det er mange forhold å ta stilling til å når skal velge organisasjonsform og arbeidsmåte, og du må selv finne ut av hva som passer for deg. Ønsker du å jobbe alene, eller sammen med andre? Hvilken risiko er du villig til å ta? Bruk litt tid på å kartlegge behov og ønsker du har for din trafikkskole.

Du kan lese mer om å omdanne selskapsform her.
Les mer

Sist oppdatert: 19.08.2022