Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
Top Image
Kunnskapsbase
For trafikkskoler
CloseFiltrer på undersider
For trafikklærere
Burger Filtrer på undersider For trafikklærere

Hva skjer om en trafikkskole omdanner selskapsform?

Norges Trafikkskoleforbund tok i 2014 opp med Vegdirektoratet tilsynsseksjonenes praksis ved omdanning av enkeltmannsforetak og ansvarlig selskap til AS. Det har vært praktisert at trafikkskoler som omdanner selskapsform har måtte starte fra 0 og opprette helt nye elevfortegnelser. Videre ble det foretatt oppstartstilsyn for ny trafikkskole.


I 2012 ble kravene til aksjekapital i aksjeselskap (AS) redusert fra kr 100.000 til kr. 30.000. I tillegg åpner Skatteloven for at enkeltpersonforetak (ENK) og ansvarlige selskaper (ANS og DA) skattefritt kan foreta omdanning til aksjeselskap. Omdanning betyr at selskapet fortsetter kontinuerlig drift, bare nå som AS og at det blir selkapslignet.
 

Forutsetningen er at aksjeselskapet er nystiftet, at aksjeselskapet overtar virksomhetens eiendeler og evt. gjeld, og trer inn i de skattemessige posisjoner som knytter seg til virksomheten i enkeltpersonforetaket. Virksomheten som skal omdannes kan ikke være opphørt eller nedlagt på tidspunktet for omdanningen. AS-et viderefører også inngåtte avtaler og forpliktelser. I tillegg fortsetter en regnskapsføringen som allerede er påbegynt for ENK, kun ved å endre organisasjonsnummer og tilføye AS. Med andre ord fortsetter kontinuerlig drift av virksomheten.
 

Eiendeler innbefatter også kjøretøy. Det er derfor fritak for omregistreringsavgift for kjøretøy når tidligere og ny eier er identiske. Forskrift om omregistreringsavgift § 5-11. Merk at omdanning fra NUF til AS fritar ikke omregistreringsavgift da NUF ikke er omhandlet i forskriften.

Omdanning betyr altså at virksomheten fortsetter driften, selv om de får et nytt organisasjonsnummer. Omdanning må derfor ikke misforståes med at enkeltmannsforetaket opphører og melder oppbud til foretaksregisteret, med de konsekvenser dette medfører av utlysinger etc. Ei heller at AS-et er et totalt nytt selskap som ikke har forpliktelser overfor tidligere kunder og leverandører. Dette fremgår tydelig av reglene for å kunne omdanne ENK, ANS og DA til AS.
 

Endringene i krav til aksjekapital har ført til at mange trafikkskoler som var enkeltmannsforetak (ENK) har omdannet selskapet til AS.

Praksis ved Statens vegvesen, Tilsynsseksjonene, har vært at de oppfattet omdanningen til AS som at eier av trafikkskole oppretter ny trafikkskole, og da måtte søke om nyetablering i henhold til Trof § 5-2. Denne praksis medførte at tilsynsseksjonen foretok etableringskontroll og forlangte at trafikkskolene måtte avslutte elevene i ”gamleskolen” og melde alle elevene inn som nye elver med nytt elevnummer i den nye trafikkskolen. Praksisen førte til merarbeid for Trafikkskolen, Tilsynet og Norges Trafikkskoleforbund.
 

Norges Trafikkskoleforbund kunne ikke tolke Trof til å omfatte noe som tilsier slik praksis i og med at dette er en videreføring av virksomheten. Vegvesenets praksis var i strid med hensikten med omdanning av ENK til AS. Vi tok derfor opp saken skriftlig og i møte med vegdirektoratet.
 

Vegdirektoratet har nå sendt ut skriv til tilsynsseksjonene med beskjed om å endre praksis. Vi fikk medhold på alle punkter. Vår innsats får også innvirkning på praksisen overfor bilverksteder. Deres organisasjon har sendt tilsvarende brev uten å få gjennomslag. Nå endres også praksis overfor bilverksteder som omdanner selskapsform.

Sist oppdatert: 01.02.2022