Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
Top Image
Kunnskapsbase
For trafikkskoler
CloseFiltrer på undersider
For trafikklærere
Burger Filtrer på undersider For trafikklærere

Elbil lønner seg

En rekke fordeler gjør det fortsatt mer gunstig å være elbileier i 2022. Her tar vi for oss de viktigste.

Regjeringen fastholder målet om at 100 prosent av nye personbiler er fossilfrie innen utgangen av 2025, og lover at insentivene til å kjøpe elbil skal styrkes ved at det også fremover vil være mer attraktivt å velge lav- og nullutslippskjøretøy enn bensin- og dieselbiler.
 

Fritak for engangsavgift

Elbiler er fremdeles fritatt fra engangsavgiften som må betales ved første gangs registrering av motorkjøretøy. Fritak fra avgiften skjer umiddelbart ved registering av bilen hos Statens vegvesen.

For andre kjøretøy blir avgiften beregnet ut fra kjøretøyets avgiftsgruppe, egenvekt, CO2-utslipp, NOx-utslipp og slagvolum. For noen kjøretøy inngår også motoreffekt. I 2022 blir det også økte avgifter på nye, forurensende biler, og det er viktig å merke seg at særfordelen for ladbare hybridbiler i engangsavgiften også strammes inn.

Foto: Petovarga/Shutterstock.com
 

Fritak for merverdiavgift

Momsfritaket består også i 2022. Momsfritaket gjelder også for ekstra pedalsett som er montert i skolebilene. Slikt pedalsett er påbudt og ansett å være en integrert del av kjøretøyet. Det er greit å merke seg at pedalsettet må være montert og inngå i salget fra bilforhandleren for å være omfattet av fritaket.
 

Elbilen – kostandsvinner med god margin

Ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) sine årlige beregninger av kostander ved bilhold er det mye å spare på elbil, og beregningene slår fast at el-bilen er en overlegen kostandsvinner per år sammenlignet med diesel, bensin og ladbare hybridbiler.

Ett av eksemplene fra OFV viser at kostnadene per år for en elbil til 450 000 kroner, og med 15 000 km kjørelengde per år, utgjør 87 932 kroner årlig, og er hele 17 855 kroner lavere enn for en bensinbil. Tilsvarende kostnader for en bensinbil er 105 787 kroner, eller rundt 1.500 kroner mer pr. måned sammenlignet med elbil. En ladbar bensinhybridbil har ca. 5.000 kroner lavere kostnader årlig i forhold til bensinbilen. For en dieselbil med samme kjørelengde og pris, utgjør kostnadene drøyt 103 000 kroner per år.

Går man opp et hakk i pris og ser på kostnadene for nye biler til 600 000 kroner, og med 15 000 km kjørelengde per år, er kostnadene fortsatt lavest for elbil, med ca. 111 000 kroner per år. Mens eiere av ladbar hybrid, diesel- og bensinbiler må ut med henholdsvis ca. 124 000, 128 000 og 133 000 kroner årlig.

I følge OFV, vil et kjøp av en ny bensinbil til 600 000 kroner, som kjører 15 000 km pr år, koste deg nærmere 13 600 kroner mer per år i bensinutgifter, enn det koster å lade en elbil til samme pris hjemme.
 

Elbil som firmabil

For vanlige biler legges til grunn 100 % av listeprisen ved firmabilbeskatningen, men hvis firmabilen er elbil, settes grunnlaget til 80 % av beregnet listepris. Det følger av forskrift til skatteloven § 5-13-5 at dersom kjøring i virksomheten utgjør 40 000 km eller mer, settes grunnlaget til 75 % av beregnet listepris.

Denne bestemmelsen kan ikke kombineres med verdsettelsesrabatten for elbiler. Selv om yrkes- kjøring med elbil overstiger 40 000 km i inntektsåret, skal altså beregningsgrunnlaget for elbil fremdeles settes til 80 % av listeprisen. Det er også verdt å merke seg at bestemmelsen fremdeles viser til gjeldende prosentsats før 2022 og må forventes endret.
 

Lading av elbil på trafikkskolen

Hvis trafikkskolen investerer i en ladestasjon vil utgifter skolen har ved kjøpet, installasjon og driften av stasjonen være fradragsberettigede. Utgifter til installasjon kan man få avskrevet med 20 % årlig og utgifter til graving og legging av kabler kan avskrives med 4 %. Skolen kan få løpende fradrag for strømutgiftene.

Det er skattefritt for lærerne å lade skolebilen såvel som private biler på trafikkskolens ladestasjon. Det spiller heller ingen rolle om det er arbeidsgiver som eier ladepunktet eller om dette leies av en tredjepart.
 

Hva med lading andre steder?

Trafikkskolen kan dekke utgifter læreren har ved å lade skolebilen ved hurtiglader eller andre lade- punkter uten at det medfører noen form for ekstra beskatning ut over firmabilbeskatningen. Læreren må imidlertid huske på å dokumentere utgiftene. Trafikkskolen kan også skattefritt dekke utgifter i forbindelse med å lade skolebilen hjemme hos trafikklæreren. Læreren må dokumentere utgiftene og vise til at ekstra strømforbruk skyldes lading av skolebilen.

Forbruk kan måles ved egen strømmåler, brikke som identifiserer strømforbruk, eller via ulike apper. I mange tilfeller kan du også finne informasjon om energiforbruket i bilens app. Strømforbruket må altså sannsynliggjøres og en skjønnsmessig fordeling er ikke tilstrekkelig. Hvis trafikkskolen tilbyr seg å installere lader til skolebilen hjemme hos trafikklærerne, uten at læreren betaler for installasjonen eller disposisjonsretten oppstår det skatteplikt for læreren. Dette er skattemessig en fordel og vil regnes som skattepliktig inntekt.

Skatteetaten har fastslått at verdien av fordelen må fastsettes selvstendig og at ladestasjon hjemme ikke anses som ekstrautstyr til firmabilen. Installering av lader vil bidra til å øke verdien på boligen, og utløse skatteplikt. Skatteetaten har videre lagt til grunn at det er uten betydning for skatteplikten om arbeidsgiver er den som eier ladeinstallasjonen eller ikke.
 

Noen økte kostnader

Det vil fortsatt lønne seg å investere i elbil, selv om Regjeringens nye avgiftspakke gir en økning i skattleggingen av elbil som firmabil i 2022. Samtidig skjer det en reduksjon i «miljørabatten» på trafikkforsikringsavgiften fra mars 2022.

Brukte elbiler fikk også omregistreringsavgift fra 1. januar i likhet med vanlige biler, men elbileieren vil likevel kun betale 25 prosent av det det koster å omregistrere en ordinær bensin- eller dieselbil.
 

Kilder

regjeringen.no/tilleggsnummer-til-statsbudsjettet-2022-endringer-i-bilav-giftene
skatteetaten.no
https://lovdata.no/lov/2009-06-19-58/§6-7 og Merverdiavgiftshåndboken 2021. https://lovdata.no/pro/MVA/mva-2021/KAPITTEL_9-7-6-1FISFIN § § 5-13-5 https://lovdata.no/forskrift/1999-11-19-1158/§5-13-5 Med forbehold om at bestemmelsen er endret.
https://lovdata.no/lov/1999-03-26-14 skatteloven §6-1 jf. § 14-41 og 14.43 bokstav d og h
skatteloven § 6-1 og 6-12 jf. § 14-41 (1)c og §14-arb43 (1) c.
skatteloven § 5-1, jf. § 5-10
Kostnader ved bilhold – eksempler på beregning, Opplysningsrådet for veitrafikken
Sist oppdatert: 04.08.2022