Min handlekurv
0

Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0

Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
Top Image
Kunnskapsbase
For trafikkskoler
CloseFiltrer på undersider
For trafikklærere
Burger Filtrer på undersider For trafikklærere

Endring i reglene om bedriftshelsetjeneste

Visste du at alle trafikkskoler med ansatte plikter å ha en bedriftshelsetjeneste? Nå endres reglene slik at det blir tydeligere hva du kan forvente av bedriftshelsetjenesten.

Samtidig varsler Arbeidstilsynet at de vil skjerpe tilsynet hos virksomheter som plikter å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. Trafikkskoler uten ansatte trenger ikke en slik avtale.
 

Tydeligere krav til bruk av bedriftshelsetjenesten

1. januar 2023 endres forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, som regulerer bedriftshelsetjenester og hva de skal bistå virksomheter med.

Bakgrunnen for endringen er at Arbeidstilsynet har avdekket at mange virksomheter som er pliktig til å ha bedriftshelsetjeneste har manglet det. For de som har Bedriftshelsetjeneste har det også vist seg mangler knyttet til konkrete planer for bistanden.

Det har nok også vært uklart for mange hva som er bedriftshelsetjenestens funksjon og oppgave. Mange bedriftshelsetjenester har også tilbudt tjenester som helsekontroller og treningstilbud, som ikke har hatt tilstrekkelig sammenheng med arbeidsmiljørisiko i virksomhetene.

Regelendringene er derfor et tydelig signal til både bedriftshelsetjenesten selv og til virksomhetene som bruker dem, om at bistand fra bedriftshelsetjenesten skal være målrettet, risiko- og kunnskapsbasert.

Du finner mer informasjon om denne regelverksendringen og hvem det gjelder for på Arbeidstilsynets nettsider her.
 

Hva betyr dette for trafikkskolene?

Har du ansatte på skolen din, gjelder arbeidsmiljøloven og dennes forskrifter. Man pålegges bedriftshelsetjeneste for å sikre at de ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Er man inn under arbeidsmiljøloven, spiller det ingen rolle hvor mange ansatte du har. Det er aktiviteten som drives i virksomheten din (næringskoden) som er avgjørende. Det er også uten betydning hvilken organisasjonsform man har. Signalene fra Arbeidstilsynet er nokså tydelig på at om du ikke har knyttet deg til godkjent bedriftshelsetjeneste ennå, er tiden inne nå.

Driver du skole for seg selv, uten ansatte, må du selv ta en vurdering på om du har behov for å knytte deg opp mot en bedriftshelsetjeneste eller ikke. Er du ikke arbeidsgiver er du heller ikke bundet av arbeidsmiljølovens regler og forskrifter, hvor plikten til å ha bedriftshelsetjeneste er hjemlet. Hvis du driver ENK sammen med din ektefelle/ partner/meldepliktige samboer trenger du heller ikke ha bedriftshelsetjeneste, da disse personene ikke er «ansatte» i arbeidsmiljølovens forstand.

Er det slik at eneste ansatte er kontorpersonalet, som ikke jobber med undervisning, kan man søke Arbeidstilsynet om dispensasjon fra plikten til å ha bedriftshelsetjeneste. Skolen må i så fall dokumentere at HMS-arbeidet er godt ivaretatt uten bedriftshelsetjeneste.
 

Hva skal bedriftshelsetjenesten bidra med?

For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir godt nok ivaretatt, skal trafikkskolen sørge for at det utføres systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten.

Bedriftshelsetjenesten skal bistå i trafikkskolenes med HMS-arbeidet ved å hjelpe til med:
  • kartlegging av arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser og vurdere risiko
  • å foreslå og gjennomføre forebyggende tiltak som kan redusere risiko for arbeidsrelaterte helseskader
  • planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer,
  • utarbeidelse av internkontroll i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
  • å overvåke og følge opp arbeidstakernes helse der regelverk stiller krav om det, eller arbeidsforholdene tilsier det.
  • å foreslå og gjennomføre tilrettelegging av arbeidet for den enkelte ansatte
  • informasjon og opplæring om helse-, miljø- og sikkerhet
  • oppfølging av henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Det er fortsatt skolen som har ansvaret for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Skolen har ansvar for å sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår med de rette tingene, og at de er godkjente av arbeidstilsynet.
Finn godkjente bedriftshelsetjenester

Tilsyn med virksomhetene

Arbeidstilsynet fører tilsyn med virksomheter som plikter ha bedriftshelsetjeneste, for å sikre at bedriftshelsetjenesten brukes som forutsatt. De fleste trafikkskoler er pålagt å ha bedriftshelsetjeneste og det betyr derfor at det er mulig med tilsyn fra Arbeidstilsynet også for trafikkskolene.

På tilsyn vil det særlig bli kontrollert om trafikkskolen kan dokumentere lovpålagt tilknytning til en godkjent bedriftshelsetjeneste, om skolen har laget skriftlig plan og årsrapport som beskriver bedriftshelsetjenestens bistand.
 

Lovpålagt opplæring i HMS for arbeidsgivere

Alle arbeidsgivere plikter å gjennomføre opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid jf. arbeidsmiljøloven § 3-5. Opplæring må kunne dokumenteres ved et tilsyn fra Arbeidstilsynet. Opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om hvilke krav som gjelder for virksomheten, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med HMS.

Fra nyttår av kan du ta det lovpålagte HMS-kurset for arbeidsgivere hos Norges Trafikkskoleforbund. Kurset tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav til innhold i opplæringen, men er samtidig praktisk rettet og tar utgangspunkt i de spesifikke risikoforholdene som gjør seg gjeldende på en trafikkskole.
 

Vi tilbyr HMS-kurs for arbeidsgivere!

Du kan melde deg på våre HMS-kurs i kurskalenderen vår – følg med for datoer!


Medlemsfordel fra Kuba

Norges Trafikkskoleforbund har avtale med Kuba. Kuba tilbyr både HMS-system og lovpålagt bedriftshelsetjeneste. Du kan velge å bare ha bedriftshelsetjeneste fra Kuba. Les mer om avtalen ved å logge inn i medlemsportalen.
Sist oppdatert: 22.12.2022