Top Image
Kunnskapsbase
For trafikkskoler
CloseFiltrer på undersider
For trafikklærere
Burger Filtrer på undersider For trafikklærere

Rapportering av uønskede hendelser

I dette skjemaet kan du som trafikklærer melde inn uønskede hendelser i trafikkopplæringen. Rapporteringen skal bidra til kunnskapsdeling og kompetanseheving, på tvers av trafikkskolene og førerkortklasser. Svarene vil være anonyme.

Skjemaet er utviklet i samarbeid med Trafikkforum.
Definisjon:
«En uønsket hendelse er noe uventet og ekstraordinært sammenlignet med den risiko trafikklæreren normalt utsettes for i sin arbeidshverdag.»
Sist oppdatert: 21.12.2022