Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
Top Image
Kunnskapsbase
For trafikkskoler
CloseFiltrer på undersider
For trafikklærere
Burger Filtrer på undersider For trafikklærere

Beskyttelse av firmanavn

Jeg er i ferd med å etablere egen trafikkskole og er i den forbindelse interessert i å beskytte firmanavnet til skolen. Jeg vil blant annet opprette en hjemmeside med skolens navn som domenenavn. Hvilke rettigheter har jeg når skolen og domenet er registrert, og finnes det andre måter å sikre firmanavnet på?


Et firmanavn kan beskyttes på tre forskjellige konkrete måter:


Registreringene gir ulike typer vern mot andres bruk, og registreringene utelukker ikke hverandre.
 

I tillegg kan det oppnås vern av firmanavnet etter markedsføringslovens bestemmelser om god markedsførings- og forretningsskikk næringsdrivende imellom og forbud mot produkt- og kjennetegnsetterlikning.
 

Registrering av firmanavnet i Enhetsregisteret

Registrering av firmanavnet (foretaksnavnet) i Enhetsregisteret gir etter foretaksnavneloven (ftnavnl.) innehaveren enerett til det registrerte firmanavnet. Dette betyr for det første at ingen andre senere kan registrere eller ta i bruk et iden- tisk firmanavn. Videre medfører registreringen at innehaver av firmanavnet får enerett til å bruke firmanavnet som kjennetegn for varer og tjenester innenfor den virksomhet eller liknende virksomhet som foretaket opererer innenfor.
 

Firmanavneregistreringen gir derimot ikke automatisk vern mot konkurrenters bruk av et liknende firmanavn. For at firmanavnet skal være vernet, må firmanavnet fylle de krav til særpreg som stilles til varemerker. Særpregkravet innebærer at navnet må være egnet til å skille eierens varer og tjenester fra andres varer og tjenester, ved at firmanavnet ikke bare utgjør en beskrivelse av de varer eller tjenester som selges. Eksempelvis vil bruken av “Olsen Trafikkskole” som firmanavn ikke hindre andre i å registrere “Pedersen Trafikkskole” som firmanavn.
 

Firmanavneregistreringen beskytter verken produktnavn, navn på tjenester, logoer eller annen grafisk utforming av navn. Slik beskyttelse oppnås derimot gjennom varemerkeregistrering.
 

Registrering av firmanavnet som varemerke

En varemerkeregistrering av firmanavnet hos Patentstyret vil kunne gi et styrket vern ved at varemerket registreres for de klasser av varer og tjenester som navnet brukes for, og på den måten sikrer deg mot at andre kan utnytte verdien av navnet. Et søk i Patentstyrets database viser at en rekke trafikkskoler har registrert sitt firmanavn som varemerke, enten som et rent ordmerke eller som et kombinert merke sammen med skolens logo.
 

Du kan selv undersøke i Patentstyrets database (varemerkeregisteret) om det allerede finnes identiske eller lignende registrerte varemerker som ditt firmanavn. Databasen er åpen for alle og gratis.
 

Eneretten til et varemerke medfører at ingen andre enn eieren kan bruke vare- merket, eller et liknende kjennetegn som varemerket, for de varer og tjenester varemerket er registrert for. Eneretten omfatter også bruk av varemerket eller et liknende kjennetegn for liknende varer og tjenester som det navnet er registrert for. Retten til varemerket dekker all bruk av varemerket som identifikasjon av varer, tjenester og av foretaket som produserer disse, noe som eksempelvis omfatter bruk av varemerket på ulike typer forretningsdokumenter og ikke minst bruk av varemerket i alle typer markedsføring, herunder markedsføring på internett.
 

Et registrert varemerke gir enerett i 10 år dersom varemerket i denne perioden brukes for de varer og tjenester de er registrert for. Registreringen kan deretter fornyes for 10 år av gangen. Retten til varemerkene kan falle bort ved ikke-bruk i mer enn 5 år.
 

Eieren av varemerket kan avtale med andre trafikkskoler at de kan benytte/leie varemerket. Vi anbefaler i så tilfelle at det inngås en skriftlig avtale mellom partene, som angir partenes rettigheter og plikter, avtalens varighet, oppsigelse/reforhandlingsmuligheter og vederlags- form. Er du i tvil om utformingen av en slik avtale, bør du søke søk bistand hos advokat.
 

Registrering av domenenavn

Verken registrering av firmanavnet i Enhetsregisteret eller registrering av firmanavnet som varemerke gir automatisk rett til firmanavnet som domenenavn.
 

Reglene for registrering av domene- navn under toppdomenet .no tillater som utgangspunkt hvem som helst å registrere et hvilket som helst ledig domenenavn, selv om et annet foretak allerede har firmanavnerett eller varemerkerett til navnet, forutsatt at domenenavnet ikke er forbudt eller reservert. Dette gjelder også domenenavn som er nesten likt andre registrerte domenenavn, men her kan øvrige registreringer og markeds- føringsloven sette begrensninger. Det er med andre ord “førstemann til mølla” – prinsippet som gjelder. Du kan under- søke om det domenet du ønsker er ledig på www.norid.no.
 

Følgende vilkår må være oppfylte for å kunne søke om et .no domenenavn:

  • Skolen må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer
  • Skolen må ha norsk postadresse
  • Skolen må følge regelverket for registrering og bruk av domenet
  • Skolen må inngå avtale med en registrar som gjennomfører søknadsprosessen og registreringen

Regelverket for .no-domener finner du her. Regelverket inneholder reglene for registrering, løpende abonnement, opp- datering, overføring og sletting av .no- domener.

En domeneregistrering kan bestrides som urettmessig fra tredjemann som mener å ha rettigheter til domenenavnet, for eksempel gjennom varemerkeregistrering eller gjennom bruk slik at markedsføringslovens bestemmelser om god forretningsskikk kommer til anvendelse. Vi anbefaler derfor at du så snart som mulig får registrert det ønskede firmanavnet som domenenavn. I denne sammenheng skal du være oppmerksom på at andre kan registrere skolenavn.com, skolenavn.net, skolenavn.org etc. til tross for at du har registrert skolenavn.no. Det kan derfor være lurt å også vurdere å registrere også andre toppdomener enn skolenavn.no.
 

Domeneregistreringer kan innklages til domeneklagenemnda, evt. ordinære domstoler.
 

Oppsummering

Den sikreste måten å forhindre at andre tar ditt firmanavn som foretaksnavn eller på annen måte benytter det i sin virksomhet, er selv å ha kontroll på firmanavnet gjennom et registrert foretak, et registrert domenenavn og eventuelt gjennom et registrert varemerke.
 

Er du i tvil om forhold rundt registrering av firmanavnet eller andre registreringer hos Enhetsregisteret, Patent- styret eller hos Norid kan det være tids- og ressursbesparende å søke bistand fra advokat.
 

Lykke til med etablering av skolen og beskyttelse av firmanavnet!

 

Forfattere: advokat ALEKSANDER RYAN og advokatfullmektig LISE BAKKEN, KPMG

Sist oppdatert: 18.10.2022