Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
Top Image
Kunnskapsbase
For trafikkskoler
CloseFiltrer på undersider
For trafikklærere
Burger Filtrer på undersider For trafikklærere

Varsling av kritikkverdige forhold

Fra 1. januar 2020 er det innført endringer i arbeidsmiljølovens kapittel 2A om varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.


Endringene er ment å gjøre det lettere å orientere seg i regelverket og klargjøre innholdet i reglene, noe som bidrar til å gjøre varslingsmuligheten mer reell. 
 

Personkretsen med varslingsrett er utvidet, fra å gjelde kun ansatte og innleide omfatter nå arbeidstakerbegrepet i lovens § 1-6 også elever, verne- og tjenestepliktige, pasienter og personer under opplæring og i markedstiltak. 
 

Loven definerer videre begrepene «kritikkverdige forhold», «gjengjeldelse» og utdyper nærmere fremgangsmåten for «forsvarlig varsling». Det lovfestes blant annet også både en aktivitetsplikt og en omsorgsplikt for arbeidsgiver som mottar varsel, og regler som gir arbeidsgiver objektivt erstatningsansvar og plikt til å yte oppreisning ved gjengjeldelse. En viktig nyvinning i loven er at den krever at fremgangsmåten for arbeidsgivers saksbehandling av varselet nå skal fremgå av virksomhetens varslingsrutiner. Dette vil omfatte både mottak, behandling og oppfølging av varsling.


Dette refererer til nytt kapittel 2A i Arbeidsmiljøloven.

Last ned forslag til rutiner

Sist oppdatert: 01.02.2022