Min handlekurv
0

Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0

Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
Top Image
Kunnskapsbase
For trafikkskoler
CloseFiltrer på undersider
For trafikklærere
Burger Filtrer på undersider For trafikklærere

Kan man bruke nettbrett eller mobil under kjøretime?

Kan trafikklæreren bruke nettbrett eller mobil under øvingskjøringen mens eleven kjører?


Trafikklærer eller annen ledsager anses som fører av motorvognen ved øvingskjøring jf. vegtrafikkloven § 26. Det vi vil si at de krav som stilles til fører av kjøretøyet også gjelder for trafikklærer under øvingskjøring med elev til tross for at han/hun ikke sitter i førersetet.
 

Etter Forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn § 2 er det forbudt for fører av motorvogn å bruke mobiltelefon under kjøring. Under kjøring vil si frem til motorvognen er stanset på trafikalt forsvarlig vis. Det vil si at stopper man på rødt lys så anses motorvognen fortsatt å være under kjøring. Bestemmelsen omfatter i tillegg til mobiltelefon også nettbrett og datamaskin. Bruk av mobiltelefon omfatter enhver betjening av mobiltelefonens og nettbrettets funksjoner.
 

I bestemmelsen andre ledd er det imidlertid gjort et unntak for tilfeller der mobiltelefonen under kjøringen er håndfri eller er plassert i en holder, hvor fører kan starte opp, gjennomføre og avslutte en samtale. Bruk av apper, sms, besvarelse av e-post eller surfing på mobiltelefonen eller nettbrettet er således ikke tillatt. Denne bruken er uavhengig av plasseringen av mobiltelefonene eller nettbrettet.
 

Ut i fra dette kan ikke trafikklæreren bruke telefonen eller nettbrettet til annet enn å ta eller motta telefonsamtaler så fremt den elektroniske hjelpemidlet er håndfritt eller står i holder under øvingskjøringen. All form for administrasjon av elevkort, booking av og registrering av kjøretimer, besvarelse av e-post er således ikke tillatt under øvingskjøringen. Dette må gjøres etter øvingskjøringen er avsluttet. Trafikklæreren bør også begrense den tillatte bruken slik at eleven mottar den veiledningen han/hun har krav på. Vi benytter anledningen til å minne om førerens krav til aktsomhet etter vegtrafikkloven § 3 og at denne bestemmelsen også kan sette begrensinger for samtaler i mobiltelefon under øvingskjøringen.
 

Overtredelse av forbudet straffes med bot og prikker, i medhold av forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker § 1 nr. 12.

Sist oppdatert: 01.02.2022