Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
Top Image
Kunnskapsbase
For trafikkskoler
CloseFiltrer på undersider
For trafikklærere
Burger Filtrer på undersider For trafikklærere

Høringer

Norges Trafikkskoleforbund er høringsinstans for offentlige høringer som angår samferdsel. Som medlem har du mulighet til å følge med på og påvirke det trafikkfaglige som skjer i bransjen. 
Dersom du har innspill til høringene ta kontakt med oss på fagkonsulent@ntsf.no. Husk å være ute i tilstrekkelig tid med innspill da høringssvarene ofte skrives i god tid før fristens utløp.


Aktive høringer

Her finner du linker til aktive høringer.
Forslag til ny forskrift om etterutdanning og regodkjenning av trafikklærere - Høringsnotat
Forslag til ny forskrift om etterutdanning og regodkjenning av trafikklærere - Forskriftsforslag

Høring om sanntids trafikkinformasjonstjenester
Høringer fra Statens vegvesen

Høringer fra Samferdselsdepartementet

Tidligere høringssvar

Her kan du laste ned Norges Trafikkskoleforbunds høringssvar på tidligere høringer.
 

2024

April

     Høring om forslag til endringer i skiltforskriften.
     Endring i fraværsreglene i videregående skole.
 

Mars

     Høringssvar om forslag til endringer i bilforskriften.
 

Februar

     Høringssvar om forslag til endringer i forskrift om alkolås, alkolåsverksteder mv.
 

Januar

     Høring om forslag til forskrift om midlertidige tiltak for yrkessjåførbevis utstedt av Ukraina.
     Høring om forslag til forskrift om endringer i forskrift om vegtrafikkloven med forskrifters gyldighet på Svalbard
 

2023

 

Desember

     Svar på høring om forslag til indeksregulering av gebyrer
     Høringssvar om oppjusterte bøtesatser
 

November

      Høring om endringer i Trafikkopplæringsforskriften
 

August

      Høring om gjennomføring av EU direktiv
 

Juni

Høring om bilansvarslova
 

Januar

Høring om endring i førerkortforskriften – anerkjennelse av ukrainske førerkort

Endringer i verneutstyrsforskriften og bruksforskriften

Forslag til endring N 100 dimensjoneringklassene H2 og H3
Forslag til regional plan for trafikksikkerhet i Vestfold og Telemark
Svar på høring om beltebruk i traktor 2
Svar på høring om nasjonal ladestrategi 2

 

2022

Desember

Forslag til endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker – oppjustering av bøtesatser

 

November

Forslag til endring i en rekke forskrifter slik at myndighet som i dag ligger i Vegdirektoratet blir overført til divisjonene i Statens vegvesen

Forslag om å ta inn i skiltforskriften et underskilt som viser fartsgrenseskilt 80 km/t i miniatyr

Høring om forslag til endringer i yrkessjåførforskriften del 1
Høring om forslag til endringer i yrkessjåførforskriften del 2
 

Oktober

Høring om forslag til forskrift om endring i forskrift om opplæring i periodisk kontroll av kjøretøy
 

August

Høring om forslag til endring av forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet
Høring om energimerking av nye personbiler
Høring om endringer i Vegtrafikkloven vedrørende kjøretøyfabrikanters plikter etter forordning
 

Juni

Høring om forslag til forskrift om endringer i yrkestransport med motorvogn og fartøy

Forslag til endring av vegtrafikkloven § 23 og endring av forskrift om bruk av kjøretøy
 

Mai

Høring om endring i førerkortforskriften – Anerkjennelse av ukrainske førerkort

Endringer i forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5-60 tonn totalvekt på veier i BkT8

 

April

Forslag om endringer i trafikkopplæringsforskriften og utrykningsforskriften

Innspill til regjeringens hurtigladestrategi

 

Mars

Forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy

Forslag til endringer i Veitrafikkloven – Tollmyndighetenes ruskontroll av motorvognførere
Forslag endring i trafikkreglene om bruk av lys for å øke synligheten for motorsyklister
 

Februar

Mobilitetspakken – del to: Forslag til endringer i forskrift om kjøre- og hviletid og yrkestransportforskriften
 

Januar

Forslag til endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker – oppjustering av bøtesatser

 

2021

Desember

Utkast til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025
 

Oktober

Forslag til endringer i vegtransportloven ogyrkestransportloven for gjennomføring av mobilitetspakken
Forslag til endring i vedlegg 1 til forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende midler enn alkohol m.m
 

September

Forslag til endring i bruksforskriften for obligatorisk registrering av leasingtaker, søknad om ekstra kjennemerke og av- og påregistrering av prototypekjøretøy
Forslag om å innføre frivillig avregistrering uten innlevering av kjennemerker
 

August

Forslag til endringer i yrkestransportloven og ny forskrift om overtredelsesgebyr
 

Juli

Forslag om endringer i førerkortforskriften

 

Juni

N300 skilt
Høring om hastighetsforskjeller på vei – Saktegående kjøretøy og bil som trekker tilhenger
Forslag til endringer i skiltforskriften – Skilt for fartsgrensesone sykkel og endringer i forskrift om forenklet forelegg
 

April

Forslag til endringer i regelverket om bruk av setebelte i buss
 

Februar

Forslag til endring i reglene for små elektriske kjøretøy
 

 

2020

Desember

På veg mot et bedre bomsystem – Utfordringer og muligheter i det grønne skiftet
Gebyrendringer i forskrifter knyttet til kjøretøy og førerkort m.mgebyrsatser for 2021
 

November

Forslag til endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker og forskrift om prikkbelastning – Økning av bøtesatser og antall prikker
Utredning av nasjonale føringer for riksog fylkesvei
 

Oktober

Svar på høring om endring i førerkortforskriften
Svar på høring om forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften
 

September

Høringssvar om fremtidens transport
 

August

Svar på høring av utkast til forskrift om tilskuddsordningen til lokale trafikksikkerhetstiltak
Forslag til endring i skiltforskriften – Nytt vegoppmerkingssymbol for sykkeltrafikk (sharrows)

Ta kontakt dersom du ønsker å lese tidligere høringssvar.

Top Image

Bli medlem

Er du ikke medlem enda? Her kan du lese mer om de ulike medlemskapene og finne ut hvilket som passer best for deg.
Les om medlemskap