Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
Top Image
Kunnskapsbase
For trafikkskoler
CloseFiltrer på undersider
For trafikklærere
Burger Filtrer på undersider For trafikklærere

Har arbeidsgiver lov til å bruke sporingsteknologi i kjøretøyet du bruker på jobben?

Den teknologiske utviklingen gjør det mulig med mer omfattende kontroll og overvåkningstiltak, for eksempel registering av kjøreadferd, opplysninger om hendelser, monitorering og logging via GPS-systemer. Det er viktig å huske på at de trafikkskoler og transportbedrifter som bruker slik teknologi både samler inn opplysninger om kjøretøyet og den ansatte som bruker det.


Arbeidsgivers adgang til å iverksette slike kontrolltiltak i bedriften reguleres av Arbeidsmiljøloven kapittel 9. Etter loven kreves det at tiltak må ha saklig grunn i virksomhetens forhold og ikke innebære en for stor belastning for den ansatte, sett opp mot formålet med tiltaket.
 

Loven fastslår videre at personopplysningsloven gjelder ved behandling av personopplysninger som generes ved bruk av tiltak. Dette innebærer at både personvernregelverket og arbeidsmiljøregelverket må etterleves når man overvåker og sporer ansatte.
 

Hva er egentlig personopplysninger?

«Personopplysninger» er all informasjon som kan knyttes til deg eller som kan gjøre det mulig for andre å identifisere deg. Dette omfatter alt fra navnet ditt, personnummer, sjåførnummer, opplysninger om når du kommer på jobb, hvordan du kjører, hvem du møter, stoppesteder, til hvor du beveger deg i løpet av en arbeidsdag.

 

Krav om rettslig grunnlag:

For at overvåkning skal være lov, må det ha et rettslig grunnlag. I noen tilfeller plikter arbeidsgiver å bruke sporing, for å overholde sine plikter som arbeidsgiver. Det vil typisk være for å vise at man oppfyller krav til kjøre- og hviletid, skatteregler, eller særlige krav til sikkerhet.

Les mer om personvern på arbeidsplassen
Det skal være rettslig grunnlag for at overvåkning skal være lovlig. (Illustrasjon: Shutterstock.com)
 

I alle andre tilfeller må bruk av sporingsteknologi vurderes ut ifra hvilket formål arbeidsgiver ønsker å oppnå med bruk av sporing, og formålet må veies opp mot hensynet til den ansatte, som får sine personopplysninger brukt som ledd i overvåkningen. Jf aml. §9-1. Det er klart at trafikkskolen har en rett til å verne bedriften sin mot uønskede eller ulovlige handlinger. Sporing og overvåking er ofte positivt for både trafikkskole og trafikklærer, såfremt graden av overvåkning står i forhold til de problemer man ønsker å løse eller forebygge.
 

Arbeidsgiver må informere den ansatte

Det er viktig at ansatte informeres om at de blir kontrollert og overvåket. Etter aml. § 9-2 skal informasjon gis før tiltaket iverksettes, og det må gis informasjon om formålet, hvordan det skal gjennomføres, hva informasjonen brukes til, hvem som behandler informasjonen og hvor lenge overvåkningen skal pågå.
 

Arbeidsgivers behandling av personopplysninger omfatter både innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering. Les mer om dette her: https://lovdata.no/lov/2018-06-15-38/gdpr/a5.
 

Skjult overvåkning er altså ikke lovlig, og må i beste fall begrunnes i en berettiget mistanke om at arbeidstakeren er illojal og bryter arbeidsavtalen. Her må arbeidsgiver være klar over at når bevis for brudd på arbeidsavtale er ulovlig innhentet, vil grunnlag for oppsigelse eller avskjed kunne falle bort ved rettslig prøving.
 

Oppfølging og evaluering av sporingstiltak

Med jevne mellomrom må arbeidsgiveren vurdere behovet for overvåking, om tiltaket virker etter sin hensikt, eller om det fanger opp mer informasjon enn nødvendig. Det må vurderes om andre tiltak som er mindre inngripende kan brukes for å oppnå det samme formålet.
 

Etter personvernforordningen artikkel 25 skal arbeidsgiver også ivareta krav til innebygd personvern og personvern som standardinnstilling på teknisk utstyr. Det innebærer at arbeidsgiver derfor alltid bør velge de mest personvernvennlige løsningene som finnes på markedet.
 

Kontrolltiltak må knyttes opp mot trafikkskolens HMS-arbeid, og skolen må sørge for at tiltak ikke går ut over trafikklærens eller sjåførens helse, miljø og sikkerhet.
 

Datatilsynet

Arbeidstilsynet og Datatilsynet gir råd og veiledning i spørsmål om personvern og overvåking på arbeidsplassen. Hvis man er i tvil om personopplysninger brukes på lovlig måte, bør du ta kontakt med Datatilsynet for informasjon og veiledning.

Les mer om personvern på arbeidsplassen

Sist oppdatert: 01.02.2022