Min handlekurv
0

Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0

Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
Top Image
Kunnskapsbase
For trafikkskoler
CloseFiltrer på undersider
For trafikklærere
Burger Filtrer på undersider For trafikklærere

Konkurranse, kunde- og rekrutteringsklausuler

Kapittel 14A i arbeidsmiljøloven regulerer adgangen til å avtale konkurransebegrensninger i arbeidsforhold.

Reglene tar sikte på å sikre fri konkurranse om arbeidskraft, verne om arbeidstakeres frihet til å bytte jobb, og bedrifters behov for å beskytte seg mot tidligere ansattes bruk av bedriftshemmeligheter og kunnskap utviklet i virksomheten.

Her tar vi for oss de aller viktigste forholdene du må kjenne til om slike klausuler, enten du er ansatt eller skoleeier.
 

Konkurranseklausuler

En konkurranseklausul er en avtale mellom skolen og læreren som begrenser lærerens mulighet til å ta jobb hos en annen arbeidsgiver eller starte opp egen skole i en periode etter arbeidsforholdets opphør.

Etter arbeidsmiljølovens § 14-A1, kan en konkurranseklausul bare gjøres gjeldende så langt det er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse. En generell karantenebestemmelse i arbeidskontrakten, er derfor ikke automatisk til hinder for at læreren kan ta jobb på en annen skole i området.

Det er den ansattes innsikt og kunnskap om bedriftshemmeligheter og know-how* som kan beskyttes gjennom en konkurranseklausul. Vurderingen av om ansatt har slik innsikt må være konkret, blant annet basert på lærerens ansettelsesperiode, ansvar og oppgaver på skolen.

At begrensningen må være nødvendig innebærer også at konkurranseforbud som går lenger enn det skolen faktisk har behov for, for eksempel geografisk eller tidsmessig helt eller delvis vil kunne settes til side.

En konkurranseklausul kan vare maksimalt ett år fra arbeidsforholdets opphør. Skoler som gjør en konkurranseklausul gjeldende, må etter § 14 A-3 betale lønn så lenge læreren er underlagt begrensningene.

Ved lærerens oppsigelse eller forespørsel skal skolen innen 4 uker gi en skriftlig redegjørelse for om og i hvilken grad en kundeklausul vil bli gjort gjeldende. Hvis det ikke gis redegjørelse, bortfaller klausulen.
 

Kundeklausuler

En kundeklausul er en avtale mellom trafikkskolen og læreren som begrenser lærerens adgang til å kontakte skolens elever når læreren slutter i jobben.

Det er ikke lov å avtale et generelt forbud mot å kontakte elevene. Loven krever at læreren, i løpet av det siste året har hatt kontakt med eller hatt ansvar for elevene forbudet gjelder. Det betyr at skolen må angi den enkelte eleven som omfattes av forbudet.

Merk at det er lærerens adgang til å ta kontakt med elevene som kan reguleres. Det er ikke i strid med en kundeklausul hvis eleven selv tar kontakt med læreren.

En kundeklausul kan maksimalt vare ett år, regnet fra utløpet av oppsigelsestiden.

I motsetning til konkurranseklausulene trenger ikke skolen å betale lønn eller annen kompensasjon for å gjøre kundeklausulen gjeldende, noe som kan gjøre den mer attraktivt for skolen å ta i bruk.

Ved lærerens oppsigelse eller forespørsel skal skolen innen 4 uker gi en skriftlig redegjørelse for om og i hvilken grad en kundeklausul vil bli gjort gjeldende. Hvis det ikke gis redegjørelse, bortfaller klausulen.
 

Rekrutteringsklausuler

En rekrutteringsklausul er en avtale som begrenser lærerens mulighet til å få jobb i en annen virksomhet. Slike klausuler er forbudt etter arbeidsmiljølovens § 14 A-6.

Det finnes et unntak for bruk av rekrutteringsklausuler ved virksomhetsoverdragelse, hvor de kan vare i opptil seks måneder. For at en slik klausul skal være gyldig, må de berørte lærerne få skriftlig informasjon om avtalen.*(know how= samling av detaljer, kunnskaper og erfaringer som samlet kan være avgjørende for en bedrifts konkurranseevne, men som hver for seg kan synes ubetydelige)


 

 Solveig Spæren

Har du spørsmål om konkurransebegrensende klausuler eller arbeidsavtale kan du ta kontakt med vår jurist for veiledning her: jus@ntsf.no
 

Sist oppdatert: 14.06.2023