Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
Top Image
Kunnskapsbase
For trafikkskoler
CloseFiltrer på undersider
For trafikklærere
Burger Filtrer på undersider For trafikklærere

Kan jeg bruke firmabil privat skattefritt?

Mange er usikre på reglene om bruk av firmabil, og spørsmål vi ofte får er om det er skattefritt å kjøre mellom hjem og arbeidssted, hente i barnehagen på veien eller ta andre korte småturer.
 

Hovedregelen: Privat bruk av skolebilen er skattepliktig fordel

Bruk av firmabil privat, skal regnes som en skattepliktig fordel for den ansatte etter skatteloven §5-1. Alle former for bruk i privat sammenheng vil i utgangspunktet være omfattet, også kjøring mellom hjemmet og trafikkskolen (arbeidsreise).

Fordelen læreren har, skal fastsettes enten etter en standardregel, jf. sktl. §5-13, eller etter en individuell verdsetting. Standardregelen er basert på et beregningsgrunnlag med utgangspunkt i bilens listepris i Norge, som ny på tidspunktet for førstegangsregistrering. Mer om fremgangsmåten for beregning finner du i skatte-abc.
 

Unntak ved sporadisk bruk

Hvis lærerens bruk av skolebilen privat bare er helt sporadisk, utløser det likevel ikke skatteplikt. jf. forskrift til skatteloven,( Fsfin) §5-13-2.  For at bruken skal anses som sporadisk, må bruken ikke overstige 10 kalenderdager per år, og samlet privat årlig kjørelengde må ikke overstiger 1 000 kilometer.

Begge vilkår må være oppfylt for at bruken skal anses som sporadisk. Oppfylles kun ett av vilkårene, utløser det skatteplikt på vanlig måte. Hvis læreren bruker flere av trafikkskolens biler privat, er det den samlede bruken som er avgjørende.

Grensen på 10 dager regnes etter antall påbegynte døgn læreren har brukt bilen. Har trafikklæreren lånt bilen, anses den å være brukt også dager der den står parkert. Hvis trafikklæreren f.eks. låner bilen i 11 dager for å reise på hyttetur, vil grensen på 10 dager være overskredet selv om bilen har stått parkert ved hytta mesteparten av tiden.
 

Snevert unntak ved yrkesreiser

Det kan gjøres unntak for fordelsbeskatning hvis læreren ikke har et fast arbeidssted, og bilen kun benyttes fra lærerens hjem og til der eleven befinner seg.

Slik reising vil være «yrkesreiser» fsfin §6-44-13, og vil ikke utløse skatteplikt, i motsetning til «arbeidsreiser», som skjer mellom lærerens hjem og trafikkskolen.

For å falle inn under unntaket kan ikke læreren ha oppmøte på trafikkskolen i løpet av sammenhengende periode på to uker, ellers vil læreren regnes å ha et fast arbeidssted eller oppmøtested. Jf.  fsfin §6-44-11.
 

Reisingen må dokumentere via en (elektronisk) kjørebok.

Skatteetaten oppfordrer til at man inngår avtaler med de ansatte om bruk av bil. Regelverket er strengt praktisert, og et fritak for beskatning er forutsatt at bilen ikke ellers brukes til annen privat kjøring, dette gjelder også hvis læreren ikke har et fast oppmøtested.
Det er viktig å huske på at regelverket må vurderes individuelt for hver ansatt. 
 
Ved tvil om innrapportering og skatt, anbefaler vi at du tar kontakt med skatteetaten.
 
Sist oppdatert: ..