Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
Top Image
Kunnskapsbase
For trafikkskoler
CloseFiltrer på undersider
For trafikklærere
Burger Filtrer på undersider For trafikklærere

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2024. Hvilken betydning har det for trafikkskolene?

Lovendringene trer i kraft 1. januar 2024 og gjelder blant annet en tydeliggjøring av skillet mellom selvstendig oppdragstakere og arbeidstakere, og når man plikter å ha verneombud på skolen.
 

Tydeliggjøring av arbeidstakerbegrepet

Endringene i arbeidsmiljøloven § 1-8 er ment å klargjøre arbeidstakerbegrepet.  Fra årsskiftet vil det være en presumsjon om at det foreligger et arbeidsforhold, i situasjoner hvor det er tvil om en person som utfører arbeid er selvstendig eller ansatt.

Endringen vil kunne innebære at lærere som har uklare tilknytningsforhold til en skole vil kunne anses som arbeidstakere etter loven. Hvorvidt man er en ansatt eller en selvstendig oppdragstaker, må selvsagt vurderes helt konkret i det enkelte tilfellet. Viser det seg at en lærer i realiteten er underordnet en trafikkskoles ledelse, kontroll og styringsrett, kan man raskt falle inn under arbeidstakerdefinisjonen.

Det man må være klar over, er at status som arbeidstaker utløser en rekke plikter og rettigheter for skolen etter arbeidsmiljøloven. Blant annet vil den som viser seg å være en ansatt, ha krav på tillegg for overtidsarbeid og feriepenger. Nyere rettspraksis viser at krav på tillegg og feriepenger for ansatte som feilaktig har vært kategorisert som oppdragstakere/selvstendige, kan kreves flere år tilbake tid.
 

Endringer i reglene om verneombud

En annen endring av betydning for skolene finner vi arbeidsmiljølovens § 6-1, om verneombud. Grensen for når trafikkskolen plikter å ha verneombud går fra årsskiftet ned fra ti ansatte til fem ansatte. Man kan fortsatt skriftlig avtale en annen ordning eller at det ikke skal være verneombud, men nå for skoler med færre enn fem ansatte.
 

Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg for skoler med mer enn 30 ansatte

For trafikkskoler med minst 30 ansatte vil det nå være plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg, etter arbeidsmiljøloven § 7-1. I slike utvalg er det arbeidsgiveren, arbeidstakerne og bedriftshelsetjenesten som skal være representert. Tidligere var terskelen for dette ved 50 ansatte, så for de største skolene våre vil jo også dette kunne være en aktuell regelendring å merke seg.

Dette er noen av de viktigste endringene. Du kan lese lovvedtaket i sin helhet her.
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2022-2023/vedtak-202223-041/

 
Sist oppdatert: 29.09.2023