Min handlekurv
0

Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0

Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
Top Image
Kunnskapsbase
Ta førerkort?
CloseFiltrer på undersider
Ta førerkort?
Burger Filtrer på undersider Ta førerkort?

Yrkessjåførutdanningen

Alle som i arbeid eller på fritiden utfører person- eller godstransport mot vederlag med et kjøretøy som krever førerkort for tungbil må ha yrkessjåførkompetanse (YSK).
Yrkessjåførkompetansen oppnås ved å gjennomføre grunnutdanning og bestå en teoriprøve. Kompetansen skal vedlikeholdes, derfor må alle yrkessjåfører delta på regelmessig etterutdanning hvert femte år.


Læreplan og regelverk for yrkessjåførutdanningen

Yrkessjåførdirektivet stiller minimumskrav til grunnleggende kvalifikasjoner og regelmessig etterutdanning for yrkessjåfører. For å kunne undervise i grunn- og etterutdanning for yrkessjåfører må lærestedet være godkjent av Statens vegvesen. Se mer informasjon om krav til godkjente læresteder og last ned søknadsskjema hos Statens vegvesen.

De som tar yrkessjåførutdanning på videregående skole vil kunne tilegne seg kompetansebevis gjennom denne opplæringen, og ved å bestå en teoriprøve hos Statens vegvesen.


Lov, forskrift og læreplan

Læreplanen inneholder opplæringsmålene i forskriften og er en veiledning om hvilke emner undervisningen skal inneholde for at eleven skal nå kompetansemålene.


Grunnutdanning for yrkessjåfører

For å oppnå yrkessjåførkompetanse (YSK) må du gjennomføre grunnutdanning og bestå teoriprøve. Du velger om du vil ta grunnutdanning for person- eller godstransport. Grunnutdanningen skal sikre at du som sjåfør har nødvendig grunnleggende kompetanse og forståelse for å kunne begynne i yrket, og oppfyller de krav og forventninger som stilles til deg som skal inn i transportbransjen.


Hvilken utdanning skal du velge?

Skal du kjøre persontransport med kjøretøy i klasse D1, D1E, D eller DE, må du gjennomføre grunnutdanning for persontransport. Skal du kjøre godstransport med kjøretøy i klasse C1, C1E, C eller CE, må du gjennomføre grunnutdanning for godstransport. Yrkessjåførkompetanse for godstransport kan utvides til å gjelde for persontransport, eller motsatt, ved å gjennomføre en kompetanseutvidelse. For alle de tre kategoriene velger du om du ønsker fullstendig eller komprimert grunnutdanning.


Fullstendig grunnutdanning

Grunnutdanningen består av 280 timer teoretisk og praktisk undervisning som du tar ved et godkjent lærested. Når opplæringen er gjennomført må du ta teoriprøve ved en trafikkstasjon. Når prøven er bestått og YSK er oppnådd kan du med førerett i klassene:
  • C1, C1E, C og CE utføre godstransport fra fylte 18 år.
  • D1, D1E, D og DE utføre persontransport fra fylte 21 år.


Komprimert grunnutdanning

Den komprimerte grunnutdanningen består av 140 timer teoretisk og praktisk undervisning som du tar ved et godkjent lærested. Når opplæringen er gjennomført må du ta teoriprøve ved en trafikkstasjon. Ved å ta komprimert grunnutdanning er det noen aldersbegrensede rettigheter. Når prøven er bestått og YSK er oppnådd kan du fra fylte:
  • 18 år kjøre godstransport med kjøretøy som krever førerett i klassene C1 og C1E.
  • 21 år kjøre godstransport med kjøretøy som krever førerett i klassene C og CE.
  • 21 år kjøre persontransport med kjøretøy som krever førerett i klassene D1 og D1E.
  • 21 år kjøre persontransport i rute oppad begrenset til 50 kilometer med kjøretøy som krever førerett i klassene D og DE.
  • 23 år kjøre persontransport med kjøretøy som krever førerett i klassene D og DE.


Utvidelse av kompetanseområde

Gyldig YSK for godstransport kan utvides til også å gjelde for persontransport, eller motsatt, ved å gjennomføre en kompetanseutvidelse. Ved å gjennomføre 70 timer kompetanseutvidelse og bestå teoriprøve får du alle rettigheter tilsvarende de som har gjennomført 280 timer fullstendig grunnutdanning. Ved å gjennomføre 35 timer kompetanseutvidelse og bestå teoriprøve får du aldersbegrensede rettigheter tilsvarende de som har gjennomført 140 timer komprimert grunnutdanning. Kompetanseutvidelsen får gyldighet tilsvarende den kompetansen du utvider fra.


Godkjente læresteder

Du finner oversikt over godkjente læresteder hos Statens vegvesen.


Etterutdanning for yrkessjåfører

Yrkessjåførkompetansen fornyes ved å gjennomføre en etterutdanning på 35 timer hos et godkjent lærested. Det er ikke eksamen etter endt kurs. For å kunne delta på etterutdanning må du ha gyldig førerett og ha yrkessjåførkompetanse som kan fornyes. Når etterutdanning er gjennomført må du henvende deg til en trafikkstasjon for å fornye yrkessjåførkompetansen. Vi anbefaler at du tar med deg helseattest så kan du fornye førerkortet samtidig.


Når må du gjennomføre etterutdanning?

Har du førerkort med kode 95 eller eget yrkessjåførbevis må du gjennomføre etterutdanning innen utløpsdatoen for å opprettholde sammenhengende yrkessjåførkompetanse. Dersom du har tatt førerkort før 10. september 2008 for persontransport eller før 10. september 2009 for godstransport, må du delta på etterutdanning og få utstedt yrkessjåførbevis før du kan transportere personer eller gods mot vederlag.


Har fristen gått ut?

Utgått yrkessjåførkompetanse gjenopprettes ved å gjennomføre etterutdanning. Er du usikker på når du må gjennomføre etterutdanning, ta kontakt med Statens vegvesen på telefon eller besøk en av våre trafikkstasjoner.


Kursinnhold

Etterutdanningen bygger videre på kunnskapen og den erfaringen som sjåføren har tilegnet seg. Det legges vekt på erfaringsutveksling og refleksjon rundt egne erfaringer. Du skal utdype og repetere kunnskap som er viktig for sjåførens hverdag, og bli oppdatert på gjeldene regelverk.
Sist oppdatert: 17.11.2022
Top Image

Lærebok for YSK

Norges Trafikkskoleforbund tilbyr læreboka du trenger for å ta yrkessjåførutdanningen. Du finner den i nettbutikken vår.
Gå til nettbutikk