Top Image
Kunnskapsbase
Ta førerkort?
CloseFiltrer på undersider
Ta førerkort?
Burger Filtrer på undersider Ta førerkort?

Motorsykkel og moped

I føreropplæringen for MC og moped skal man innom viktige og nyttige temaer som skal hjelpe deg til å bli en god sjåfør. Temaene er blant annet ditt ansvar som sjåfør, de ulike klassene, risiko og miljø, kjørestrategi og atferd i trafikken, samt sikkerhetskurs på vei og sikkerhetskontroll.
Læreboka Veien til førerkortet for motorsykkel og Veien til førerkortet for moped bør brukes til fordypning og som oppslagsverk, og leses sammen med teorien for klasse B dersom du tar førerkort for første gang.
Les mer om lærebøkene