Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
Top Image
Kunnskapsbase
Ta førerkort?
CloseFiltrer på undersider
Ta førerkort?
Burger Filtrer på undersider Ta førerkort?

Førerkort tilhenger

Lurer du på hva som skal til for å kjøre med tilhenger, hvilke regler som gjelder, eller hvor mye bilen din kan trekke? Du trenger ikke lure – vi gir deg svarene!
Mange biler har tilhengerfeste, og du har lov til å kjøre med tilhenger med førerkort for klasse B innenfor visse regler og vektbegrensninger. Men dersom du skal kjøre tilhenger med mye vekt, kan det hende du trenger en annen førerkortklasse spesielt for tilhenger.

Dette er førerkortklassene:
Etter å ha gjennomført trafikkopplæring i klasse B96 eller BE skal du ha den kompetansen som trengs for å kjøre bil med tilhenger, på en ansvarlig måte. Du skal ha de kunnskapene, ferdighetene, den selvinnsikten og risikoforståelsen, som er nødvendig for å kunne kjøre på en måte som:
 • Er trafikksikker
 • Gir god samhandling med dine medtrafikanter
 • Fører til god trafikkavvikling
 • Tar hensyn til helse, miljø og andres behov
 • Er i samsvar med gjeldende lover og regler


Førerkortklasser tilhenger – hva kan du kjøre?


Klasse B:

Motorvogn maks 3500 kg og åtte passasjerer
 • Tilhenger med maks 750 kg
 • Tilhenger over 750 kg, vogntogvekt maks 3500 kg
 • Firehjuls motorsykkel
 • Tilhenger til firehjuls motorsykkel maks 750 kg
 • Moped
 • Traktor maks 3500 kg og konstruktiv hastighet maks 40 km/t
 • Beltebil med eller uten tilhengerslede


Klasse B96:

Som klasse B
 • Tilhengervekt over 750 kg
 • Samlet tillatt vogntogvekt maks 4250 kg


Klasse BE:

Som klasse B
 • Tilhenger maks 3500 kg. (Gjelder ikke hvis du har BE før 19.01.13)
 • Traktor maks 25.000 kg og konstruktiv hastighet maks 40 km/t med tilhenger
 • Motorredskap maks 25.000 kg og konstruktiv hastighet maks 40 km/t.


Trinnvis opplæring for tilhenger

Opplæringen foregår trinnvis for begge klassene, og du må beherske målene i ett trinn før du går videre til det neste.


Trinn 1:

Trinn 1 består av opplæringen for førerkort klasse B. Dette er kunnskap du har fra før.


Trinn 2:

På trinn 2 skal du lære å mestre kjøretøyene rent kjøreteknisk, i hovedsak uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av opplæringen på trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Du skal tilegne deg kunnskap om risiko ved å kjøre med tilhenger, lastsikring og sikkerhetskontroll. Kunnskapen skal blant annet gi deg grunnlag for å kunne ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyene. Du skal gjennomføre en obligatorisk trinnvurderingstime som avslutning på trinn 2.


Trinn 3:

På trinn 3 er målene rettet mot din læring og kjøringen ute i trafikken. Du skal beherske kjøring med bil og tilhenger i variert trafikk og terreng. Du skal gjennomføre en obligatorisk
trinnvurderingstime som avslutning på trinn 3.


Trinn 4:

Målene på trinn 4 er i hovedsak rettet mot din samhandling med andre trafikanter, risikoforståelse og selvinnsikt. Du skal gjennomføre kurs i sikring og merking av last - klassene B kode 96, klasse BE, D1E, DE og T og sikkerhetskurs på veg - personbil med tilhenger. Kurset i lastsikring kan også tas på trinn 2 eller 3 når eleven har grunnlag for det, og det er mest hensiktsmessig.

Minimum obligatorisk opplæring er på 7 undervisningstimer, men mange har behov for flere timer og øvelse for å greie førerprøven.
 

Hovedregel for tilhenger

Med førerkort klasse B kan du kjøre: Personbil/varebil + tilhenger maks 750 kg. Tillatt vogntogvekt maks 4250 kg (inkludert last og passasjer). Definisjonen av vogntog er bil pluss tilhenger.


Tilhengerkalkulator

Statens vegvesen tilbyr en tilhengerkalkulator på sine nettsider eller i appen «Bil og henger». Kalkulatoren hjelper deg med å regne ut hva du lovlig kan trekke etter bilen din, slik at du vet om du trenger B96 eller BE i tillegg.
 

Risiko når du kjører med tilhenger

Du har sikkert sett biler på veien med tilhengere som er uansvarlig lastet eller sikret. Dette kan være til stor fare for både deg og dine medtrafikanter. Her ser vi nærmere på risikoen ved å kjøre med tilhenger, sikring av lasten og rygging. Det å kjøre med tilhenger kan føre til økt risiko for uhell på veien. Du må være bevisst på at bil og tilhenger faktisk er et vogntog som krever mer plass enn en bil alene. Du trenger større luker når du skal inn på veien (lengde og hastighet) og kjører du med campingvogn vil overhenget bak vognas hjul slå ut ved sving.

Endring av kjøretøyets vekt påvirker bremseegenskapene og akselerasjonen. Lang last, flytende last eller høy last på hengeren, kan påvirke kjøreegenskapene til tilhengeren. Dårlig sikret last kan forskyve seg eller falle av tilhengeren og skape farlige situasjoner både for deg og dine medtrafikanter.

Du bruker mer plass når du svinger enn når du kjører rett frem, dette er viktig å være klar over på steder der det er trangt om plassen.
 

Uhellstyper med tilhenger

De mest vanlige uhellene som involverer tilhenger er:
 • Uhell som skyldes dårlig eller mangelfull sikring av last, eller last som tilhengeren ikke er konstruert for.
 • Velting fordi tilhengeren har vært feillastet, overlastet eller hatt høy last, eller for høy hastighet i svinger.
 • Skaptilhengere kan være utsatt for veltefare ved sterk sidevind.
 • Utforkjøring, ofte fordi tilhengeren er feillastet eller har for tung/høy last.
 • Feilberegning av plassbehov i svinger.
 • Påkjørsel ved rygging.


Lastsikring og plassering av last på tilhenger:

Som bilfører har du ansvaret for å plassere og sikre lasten på en lovlig og sikker måte. Er lasten dårlig sikret, kan du risikere at lasten forskyver seg og/eller faller av når du akselererer, bremser eller svinger. Forskyvning av lasten kan føre til feil vektfordeling på tilhengeren, som igjen kan gi dårlige kjøreegenskaper, og manglende kontroll på vogntoget.

Lasten skal i hovedsak plasseres slik at alt er innenfor tilhengeren uten at noe stikker ut over sidene. Lasten kan stikke ut foran eller bak på tilhengeren så lenge den er tydelig merket, og ikke til fare for andre. Når du laster, er det også viktig at lastens tyngdepunkt er midt i tilhengeren, og ikke stablet for høyt. Dersom lastens tyngdepunkt er feil i tilhengeren, kan dette påvirke kjøreegenskapene og øke veltefaren.Forlastet eller baklastet tilhenger gir feil kuletrykk. Plasser lasten slik at tyngdepunktet er midt i tilhengeren.

Av hensyn til trafikksikkerheten skal ikke lasten stikke utenfor tilhengerens eller bilens sider. Dersom lasten stikker ut foran, eller mer enn én meter bak, skal lasten merkes ytterst med godkjent merking i hvit og rød reflekterende farge. Unntaksvis kan det merkes med en godt synlig plastpose eller et tøystykke. Når det er mørkt ute, skal i tillegg last som stikker ut mer enn én meter bak kjøretøyet, merkes med et rødt lys som er synlig på 150 meters avstand både bakover og til siden.

Lastsikring er svært viktig av hensyn til trafikksikkerheten og for at du skal kunne kjøre trygt. Du må kunne bruke ulike lastsikringsmetoder, slik at vogntoget har stabile kjøreegenskaper og for å unngå at lasten forskyver seg eller faller av under kjøring. Trafikklæreren din lærer deg lastsikring i praksis. Du kan også lese mer om dette i læreboka «Veien til førerkortet for tilhenger».
 

Tilkobling og frakobling av tilhenger

Her gjennomgår vi hvordan du kobler til og fra tilhengeren, og hvordan du sikkerhetskontrollerer bremser, hjul og dekk, lys, påbygg, speil og siktvinkler. Ved trafikkskolen lærer du i praksis å koble til og fra hengeren på en sikker måte og forvisse deg om at alt fungerer slik det skal.
 

Tilkobling:

 • Hvis du låner en tilhenger, sjekk i bilens vognkort, eller bruk Vegvesenets tilhengerkalkulator, for å finne ut om bilen du kjører kan trekke tilhengeren med den aktuelle vekten.
 • Sjekk koblingslast i bilens og tilhengerens vognkort, og kontroller dette ved å løfte på tilhengerdraget for å få en anelse om dette er noenlunde rett. Dette kan være vanskeligere å gjennomføre på boggihengere.
 • Forsikre deg om at tilhengerkoblingen klikker helt på plass.
 • Fest nødbremsevaieren med karabinkroken til tilhengerfestet på bilen. Hvis bilen ikke har slikt feste, lag da en løkke av vaieren og stram den godt rundt tilhengerfestet, slik at den ikke hopper av.
 • Kontroller at vaieren ikke slepes i bakken, og er hel og uten skader/slitasje. Dette for å unngå at den ryker hvis hengeren skulle «hoppe av» før brekket er dratt på.
 • Løft opp og sikre tilhengerens støttehjul.
 • Sørg for at de elektriske kontaktene er rengjort før tilkobling, sjekk at alle lysene på bil og tilhenger virker etterpå, og at refleksene er rene og hele.
 • Sjekk at ledningen til lyskontakten er akkurat passe stram. Unngå at ledningen er så stram at den kan ødelegges når bilen svinger, eller at den er så slakk at den kan slepe i bakken.
 • Kontroller draget og sjekk at det er fritt for brister eller skader.
 • Dersom hengeren har kapell, sjekk at det ikke er snø og is på taket som kan løsne under kjøring.
 

Frakobling:

 • Plasser alltid tilhengeren på en slik måte at det er lettest mulig å koble den til igjen.
 • Sikre tilhengeren med parkeringsbremsen(e) eller med klosser. Bruk alltid stoppeklosser foran eller bak hjulene, hvis du parkerer i oppover- eller nedoverbakke, før du kobler tilhengeren fra bilen. Husk at tilhengerens parkeringsbrems er lite effektiv i oppoverbakker. Dette har sammenheng med den automatiske utkoblingen av bremser ved rygging.
 • Senk og sveiv ned støttehjulene samtidig som du holder koblingslåsen åpen.
 • Ta av sikkerhetsvaieren eller kjettingen, lyskontakten tas til slutt.
 

Klasse B96 vs BE

Lurer du på hvilken av de to førerkortklassene du bør velge? Les mer om forskjellene her.

 
Sist oppdatert: 02.10.2023