Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
Top Image
Kunnskapsbase
Ta førerkort?
CloseFiltrer på undersider
Ta førerkort?
Burger Filtrer på undersider Ta førerkort?

Førerkortbeslag

Hvor lenge førerkortet er beslaglagt, og hva du må gjøre for å få det tilbake, vil variere. Det skilles i hovedsak mellom hvorvidt man må ta full førerprøve, delvis førerprøve, eller om man bare kan søke om å få tilbakelevert førerkortet etter at inndragelsen har utløpt.

Regler når du har mistet førerkortet

Dersom du har fått inndratt førerkortet ditt har du ikke lenger førerett, dette vil si at du ikke har lov til å kjøre i perioden inndragelsen gjelder. I denne perioden vil du heller ikke ha mulighet til å bruke ditt digitale førerkort. Dersom du har mistet førerkortet og kjører likevel, vil dette kunne føre til bøter eller fengsel inntil ett år. 

 

Tap av førerkort i 6 måneder

Har du mistet førerkortet i inntil 6 måneder slipper du stort sett å ta teoretisk og praktisk førerprøve. Dette vil si at når perioden for inndragningen er utløpt, så kan du ta kontakt med Statens vegvesen for å få førerkortet tilbake. Du kan se hvor lenge førerkortet er beslaglagt på “din side” hos Statens vegvesen

 

Hvis du mister førerkortet i prøvetiden (2 år etter første gang du får førerkort i klasse B), vil du måtte ta både teoriprøve og førerprøve på nytt. Dette gjelder uansett hvor lenge førerkortet er beslaglagt. Prøvetiden etter å ha mistet førerkortet i slike tilfeller vil være 2 år etter utstedelsen av det nye førerkortet.

 

Tap av førerkort i over 6 måneder

Det er varierende hva som må gjøres for å få tilbake førerkortet dersom det er beslaglagt i over 6 måneder.
 
  • Opptil 1 år: Kreves normalt delvis prøve, som vil si at du må enten ta teoriprøve eller førerprøve.
  • 1 år eller lenger: Krever full ny førerprøve (teori og oppkjøring).
  • Mistet førerkort for alltid: Tap av førerrett for alltid betyr at man mister førerkortet i minst 5 år. Etter 5 år kan man søke om å få førerkortet tilbake. 
 

Tap av førerkort pga. helse

Dersom du mister førerkortet ditt av helsemessige årsaker, så må du levere inn en helseattest til politiet for å få det tilbake. Helseattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder. Når førerkortet er beslaglagt pga. helse kan det også kreves at du tar hel eller delvis førerprøve, eller må ta en kjørevurdering. 

 

Mistet førerkort pga. fart, rus og promille?

Førerkortbeslag på grunn av fart skjer normalt når man har kjørt 26 km/t eller mer over fartsgrensen i soner opp til 60-sonen. Og hvis man kjører 36 km/t eller mer over fartsgrensen i 70 og høyere soner. 

 

Det er ulovlig å kjøre i en påvirket tilstand og brudd på dette medfører førerkortbeslag, samt i mer alvorlige tilfeller også bot eller fengsel. Førerkortbeslag ved promille skjer dersom man har en promille på mer enn 0,2. Med rus så inkluderer man alle berusende eller bedøvende midler, også f.eks. sovemedisin. Det er sjåføren sitt eget ansvar å sjekke om man kan kjøre mens man bruker legemidler.

 

For mer informasjon om førerkortbeslag og prosessene for å få førerkortet tilbake kan du lese hos Statens vegvesen.

Sist oppdatert: 15.05.2024