Innen 2025 skal 100 prosent av nybilsalget være nullutslippsbiler. Elbil er ett av fire satsningsområder, der Norges Trafikkskoleforbund ønsker å ta et stadig større samfunnsansvar. Foto: Marius Bakken

Tar grep for økt samfunnsansvar

19.04.2022
Trafikkskolebransjen får bokstavelig talt hjula i samfunnet til å gå rundt. Nå vil Norges Trafikkskoleforbund ta et stadig større samfunnsansvar, gjennom fire utvalgte satsningsområder. 
Det vil bli etablert en ressursgruppe som får et særlig ansvar for hvordan vi ruster bransjen for framtida. 

- Her ønsker vi å trekke med oss hele organisasjonen, slik at tiltakene vi kommer frem til blir så konkrete, relevante og tett på hverdagen som mulig, sier Ingunn Haavi Finstad, leder for kommunikasjon og bærekraft i Norges Trafikkskoleforbund.
 

Fire pilarer for økt samfunnsansvar

Gjennom konkrete tiltak og mål ønsker Norges Trafikkskoleforbund å bidra til å løfte bransjen i stadig mer bærekraftig retning. Innsatsen er rettet inn mot fire pilarer – fire områder der trafikkskolebransjen kan spille en viktig rolle. 

De fire pilarene er vedtatt av Landsstyret i Norges Trafikkskoleforbund, og forankret i både FNs bærekraftsmål og Norges Trafikkskoleforbunds egne hovedmål frem mot 2030:
 
 1. Trafikksikkerhet – fortsette, forsterke, synliggjøre! 
  • Bærekraftsmål 3 og 11, NTSFs hovedmål 3
 2. Elbiler – heve kunnskapen, senke barrierene, øke andelen.
  • Bærekraftsmål 9 og 11, NTSFs hovedmål 1 og 4
 3. Arbeidsliv /utdanning – heve kompetansen og sørge for ryddige arbeidsforhold.
  • Bærekraftsmål 4, 5 og 8, NTSFs hovedmål 1 og 4
 4. Forbruk og ombruk – se på muligheter for lavere forbruk, og mer ombruk. 
  • Bærekraftsmål 8 og 12, NTSFs hovedmål 2 og 4
 

Temautgaver av magasinet «Trafikkskolen» 

Om du er fast leser av «Trafikkskolen», vil du se at den siste utgaven er en temautgave om «elektriske kjøretøy». Her kan du blant annet lese om hvordan stadig flere trafikkskoler tar i bruk elbil som skolebil, og hvilke økonomiske fordeler det fører med seg. 

- De fire temaene griper rett inn i hverdagen til trafikkskolene. Vi ønsker å bruke de kanalene og virkemidlene vi har tilgjengelig for å synliggjøre hvordan vi som fellesskap kan skape endringer som er gode både for den enkelte aktør i bransjen og for samfunnet, sier Finstad.

Alle de fire pilarene vil bli tema i «Trafikkskolen». Sommerutgaven vil blant annet handle om arbeidsliv og utdanning. 

Har du tips til noe vi bør skrive om – kontakt oss her


Ressursgruppe på trappene

Norges Trafikkskoleforbund ønsker å etablere en ressursgruppe for økt samfunnsansvar. Her er vi på jakt etter de som ønsker å bidra til å løfte blikket, og komme frem til gode løsninger for hvordan vi i fellesskap kan utvikle bransjen videre, i mer bærekraftig retning. 

Høres det ut som noe for deg? Ta kontakt på ingunn@ntsf.no eller telefon 922 01 843.


Les mer: Bærekraft – hva har det med trafikkskolene å gjøre
 
Samfunnsansvar
facebook