Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
- Vi opplever at det er stort engasjement i organisasjonen rundt denne saken, og det er flott! Dette handler om arbeidshverdagen til den enkelte lærer, og hvordan vi kan bidra til å stadig heve standarden, og sørge for fagkompetanse, seriøsitet og kvalitet ut til kunden, sier Rolf Gregersen, administrerende direktør i Norges Trafikkskoleforbund. 

Regodkjenning og etterutdanning av trafikklærere

19.06.2023
Hvem, hva og hvordan? Spørsmålene er mange og diskusjonen er i gang for fullt, med sikte på en best mulig løsning for regodkjenning og etterutdanning av trafikklærere. 
Regodkjenning og etterutdanning av trafikklærere ble fastslått i Vegtrafikklovens § 27 i 2020. Det er Statens vegvesen som har det overordnede ansvaret for å fastsette hvordan dette skal gjennomføres i praksis. 

Norges Trafikkskoleforbund er blant aktørene som er invitert inn i arbeidet med å utarbeide et høringsforslag. Prosjektgruppen ledes av Statens vegvesen, og består ellers av representanter fra Nord universitet, OsloMet og Trafikkforum. Om alt går etter planen, vil de nye retningslinjene iverksettes fra 1. januar 2025.  
 

Delaktig i utviklingen

- Vi opplever at det er stort engasjement i organisasjonen rundt denne saken, og det er flott! Dette handler om arbeidshverdagen til den enkelte lærer, og hvordan vi kan bidra til å stadig heve standarden, og sørge for fagkompetanse, seriøsitet og kvalitet ut til kunden, sier Rolf Gregersen, administrerende direktør i Norges Trafikkskoleforbund. 

Saken har vært diskutert i ulike fora i organisasjonen gjennom det siste året, blant annet på møter med alle fylkeskoordinatorene i september i fjor og i april i år. Men det er først nå i vår at saken har fått vind i seilene i Statens vegvesen, og arbeidet er igangsatt. 

- Vi er nå invitert inn i selve utarbeidelsen av høringsutkastet. Det gir oss en helt annen og meningsbærende posisjon, enn om vi bare fikk mulighet til å svare på høringen som kommer, sier Gregersen. 
 

Medlemsundersøkelse og medlemsmøter

Så langt har Statens vegvesen gjennomført et oppstartsmøte med alle aktørene. Neste møte avholdes 21. juni. 

I mellomtiden er det jobbet godt i kulissene i Norges Trafikkskoleforbund for å få frem essensen i medlemmenes behov, ønsker og forventninger. Det er gjennomført en medlemsundersøkelse, som har fått hele 451 svar. I tillegg er det i løpet av mai avholdt medlemsmøter i Rogaland, Hordaland, Buskerud, Sogn og Fjordane, Nordland og Troms. 

Sammenfatning av innspillene peker på følgende hovedtrekk, som Norges Trafikkskoleforbund vil ta med seg inn i de videre diskusjonene med de andre aktørene: 
  • 5-års sykluser for gjennomføring av regodkjenning /etterutdanning 
  • Median på ca. 10 timer i året i en 5-års syklus (50 timer totalt i perioden) 
  • Ordningen må omfavne alle 
  • Egne tillegg for daglig og faglig leder, i tillegg til for ulike førerkortklasser
  • En stor andel ønsker at Norges Trafikkskoleforbund står i front som kursarrangør 
  • Flertallet ønsker Statens vegvesen og /eller Nord universitet (en offentlig instans) som en godkjenner av tilbudet

Sentrale dokumenter vil bli publisert løpende i Kunnskapsbasen. Her finner du nå blant annet en lengre oppsummering av resultatene fra medlemsunderskelsen. 

Kunnskapsbasen: Regodkjenning og etterutdanning av trafikklærere
 
Trafikkopplæring
facebook