Min handlekurv
0

Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0

Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search

Forskriften om etterutdanning og regodkjenning er nå ute på høring - slik er prosessen til nå og fremover

12.02.2024
Forslag til forskrift om regodkjenning og etterutdanning for trafikklærere er nå sendt ut på høring, med høringsfrist 8. mai. Norges Trafikkskoleforbund ønsker medlemmenes innspill velkommen, og vil tilrettelegge for at medlemmene igjen kan si sin mening.
Regodkjenning og etterutdanning av trafikklærere ble fastslått i Vegtrafikklovens § 27 i 2020. Det er Statens vegvesen som har det overordnede ansvaret for å fastsette hvordan dette skal gjennomføres i praksis. 

Norges Trafikkskoleforbund gjennomførte i fjor vår en medlemsundersøkelse, i tillegg til at det ble avholdt medlemsmøter i en rekke fylker. Innspillene herfra har ligget til grunn for forbundets innspill til utviklingen av forskriften.

Se dokumenter fra prosessen her - her finner dere blant alle svar fra medlemsundersøkelsen som ble gjennomført i fjor vår. 

Noen av innspillene forbundet har kommet med i prosessen er ivaretatt, men ikke alt. Det er Statens vegvesen som har utformet forslaget til forskrift. Nå har medlemmene nok en gang mulighet til å komme med sine innspill til forskriftsforslaget.
 

Slik har prosessen vært så langt

Tidligere i prosessen har mange allerede engasjert seg via medlemsmøter med fylkeskoordinatorer og ved å sende innspill og svare på medlemsundersøkelser.

Norges Trafikkskoleforbund opplever at medlemmene i hovedsak har vært positive til regodkjenning og etterutdanning. Målet med etterutdanningen er å stadig heve standarden, og sørge for fagkompetanse, seriøsitet og kvalitet ut til kunden. Dette vil gi et felles løft for hele bransjen.

5. mai 2023 ble det sendt ut en medlemsundersøkelse i oppstarten av prosessen med Statens vegvesen. Dette var et av tiltakene Medlemsrådet, med styret og fylkeskoordinatorene, besluttet for å få informasjon og synspunkter fra medlemmer inn i utformingen av forslaget. Det var 456 medlemmer som svarte på undersøkelsen, og svarene har ligget til grunn for forbundets innspill til forskriften.

I tillegg har det vært gjennomført medlemsmøter i Rogaland, Buskerud, Sogn og Fjordane, Nordland og Troms, hvor medlemmene har drøftet forslaget med de respektive fylkeskoordinatorene. Disse tilbakemeldingene og møtenotatene har også vært med på å forme forbundets innspill til forskriftsforslaget som nå er ute på høring.
 

Dette blir prosessen frem mot høringsfristen 8. mai

Forskriften vil gjelde fra 1. januar 2025, og frist for høring er satt allerede til 8 mai i år. Statens vegvesen har lagt til grunn at forskriften vil vedtas i slutten av juni. Norges Trafikkskoleforbund ønsker å legge til rette for at alle får anledning til å komme med sine innspill til forslaget.

Milepælsplan:
  • Forslag til forskrift sendt ut på høring 9 februar 2024
  • Nasjonal medlemsundersøkelse februar 2024
  • Lokale medlemsmøter februar/mars 2024
  • Løpende kontakt og dialog med fylkeskoordinatorer
  • Sammenstille informasjon og utarbeidelse av høringssvar april 2024
  • Høringsfrist 8 mai 2024
  • Fastsettelse: 23 juni 2024
  • Ikrafttredelse: 1 januar 2025
 

Innhold og omfang

Statens vegvesen skriver i høringsvedlegget at de ønsker at etterutdanningen skal sørge for faglig oppdatering, fordypning og repetisjon. Det skal legges til rette for at etterutdanningen skal være en arena for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Når det gjelder den klassespesifikke etterutdanningen står det at fokuset primært vil være på praktiske ferdigheter.

Det eksakte innholdet i etterutdanningen er ennå ikke fastsatt, men rammene for hva den inkluderer vil bli satt i forskriften. I Tiltaksplanen for trafikksikkerhet på vei er det forventet at Statens vegvesen skal samarbeide med bransjeorganisasjonene for trafikkskoler og utdanningsinstitusjonene for trafikklærerutdanning for å utvikle innholdet i etterutdanningen.

I den prosessen vil Norges Trafikkskoleforbund sørge for å innhente medlemmenes syn på hvilke områder de ønsker og har behov for kompetanseheving. Dette gir mulighet til å påvirke innholdet og sørge for at det er relevant og nyttig for medlemmene.

Timeantallet på de ulike deler av etterutdanningen er et forslag fra Statens vegvesen, og kan endre seg blant annet på bakgrunn av vårt og andres høringssvar. 
 

Medlemmer oppfordres til å komme med innspill

Det skal holdes nye medlemsmøter i alle fylker i løpet av den kommende måneden, hvor det legges opp til informasjon og mulighet til å diskutere forslaget. Vi har også sendt ut en ny spørreundersøkelse til alle medlemsskoler denne uken, som vil danne grunnlag for forbundets høringssvar, sammen med innspill fra lokale medlemsmøter. I tillegg utarbeides det informasjonsfilmer der høringsforslaget forklares, og det vises vei til påvirkningsmuligheten til den enkelte.  

Vi understreker likevel at forskriften som ligger ute nå er et forslag, og det er Statens vegvesen som avgjør hvordan den vil se ut. Det er mens den ligger til høring at Norges Trafikkskoleforbund har påvirkningskraft, og det er dermed avgjørende at de som har innspill eller forslag til endringer kommer med disse nå mens vi har mulighet til å påvirke innholdet.


 
Les forskriftsforslaget her

Dette svarte medlemmene på undersøkelsen i mai 2023:

SP1 Hvor ofte skal man stille krav til regodkjenning for å opprettholde retten til å fungere som trafikklærer?
• 59,4 prosent mener det bør stilles krav hvert 5. år
• 28,4 prosent mener bør stilles krav hvert 10. år
• 7 prosent svarer annet (32 fritekst-svar)
• 6,6 prosent mener det bør stilles krav hvert 3. år
• 4,4 prosent mener det bør stilles krav hvert 2. år
• 1,1 prosent mener det bør stilles krav årlig

SP2 Hvilket omfang skal etterutdanningen ha? (Timer per år)
• Respondentene svarer i gjennomsnitt 15 timer
• Medianen er 10 timer

SP3 Bør etterutdanningen ha tillegg for hver enkelt kjøretøyklasse trafikklæreren underviser i?
• 49,6 prosent svarer ja
• 39,9 prosent svarer nei
• 11,8 prosent vet ikke

SP4 Hvis ja, hvor mange timer tillegg per kjøretøyklasse?
• Respondentene svarer i gjennomsnitt 8 timer
• Medianen er 7 timer

SP5 Bør det være ekstra etterutdanning for faglig leder?
• 59 prosent svarer ja
• 28,6 prosent svarer nei
• 9,6 prosent vet ikke
• 4,5 prosent svarer annet (20 fritekst-svar)

SP11 Hvem skal være arrangør av etterutdanning?
• 28,6 prosent: Norges Trafikkskoleforbund
• 26,5 prosent: Nord universitet
• 15 prosent: Statens vegvesen
• 15 prosent: Alle som vil kan søke
• 12,2 prosent: Annet (54 fritekst-svar)
• 2,7 prosent: OsloMe

Saken er oppdatert 23.02.2024 for også å omhandle innhold og omfang.
Drift av trafikkskole
facebook