Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
Fra 1. januar innføres krav til etterutdanning og regodkjenning av trafikklærere. Forskriften er nå ute på høring, med høringsfrist 8. mai.

Etterutdanning – hvem er tjent med det?

26.02.2024
Forslag til forskrift om etterutdanning og regodkjenning av trafikklærere er nå på høring, etter en drøy prosess som skriver seg tilbake til 2013. 
11 år etter at SINTEF konkluderte med at «det er et behov, et ønske og en vilje i bransjen til mer etter- og videreutdanning», (SINTEF, Moe m.fl.), og et Stortingsvedtak senere, ligger nå forslaget til forskrift om etterutdanning og regodkjenning for trafikklærere på bordet. 

Les SINTEF-rapporten, og andre dokumenter fra prosessen her

Forslaget engasjerer, og mange stiller spørsmål ved omfang, innhold og hvem som skal holde kursene. Det eneste vi vet helt sikkert, er at det fra 1. januar 2025 vil bli innført krav til etterutdanning og regodkjenning for alle trafikklærere i Norge. 
 

Omfang og ikke innhold? 

Statens vegvesen har valgt å legge opp prosessen slik at det er omfanget som blir forskriftsfestet, mens innholdet vil være dynamisk og variere avhengig av behovet for kompetanseheving. 

Timeantallet på de ulike deler av etterutdanningen er et forslag fra Statens vegvesen, og kan endre seg blant annet på bakgrunn av vårt og andres høringssvar. 

Vegvesenet påpeker gjentatte ganger i høringsnotatet at trafikklæreryrket er et praktisk yrke, og ser med dette ut til å legge opp til nokså mye praksis. Det gjenspeiler seg også i at det er en begrenset andel de legger opp til at kan gjennomføres digitalt. 

I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025 har Statens vegvesen forpliktet seg til å samarbeide med bransjeorganisasjonene og utdanningsinstitusjonene for å utvikle innholdet i etterutdanningen. I den prosessen vil Norges Trafikkskoleforbund sørge for å innhente medlemmenes syn på hvilke områder de ønsker og har behov for kompetanseheving. Dette gir mulighet til å påvirke innholdet og sørge for at det er relevant og nyttig for medlemmene.
 

Desentraliserte kurs til medlemspris

Kurs og arrangement er et satsningsområde for Norges Trafikkskoleforbund, og det har det vært lenge. Vårt hovedmål 2 gjenspeiler dette: Norges Trafikkskoleforbund og samarbeidspartnere leverer tidsriktige læremidler og kurs av høy kvalitet. 

Vi tilbyr kurs over hele landet, og har som mål at kursdeltakerne skal måtte reise kortest mulig. Det gir lavere utgifter for kursdeltakerne. Er du medlem, får du også en rabattert medlemspris. 

I 2023 var det hele 1500 trafikklærere som deltok på våre kurs og arrangement. Vi utvikler stadig kurs og fagdager, og ønsker med dette å skape gode møteplasser for medlemmene for kompetanseheving og erfaringsutveksling. Vi er med dette den største kursarrangøren for trafikkskolebransjen, med et kurstilbud som strekker seg over hele landet. 
 

Dagene kan deles opp – ikke en uke i strekk

Forslaget til forskrift angir som kjent hvilket omfang Statens vegvesen ser for seg, men det er ikke krav til at etterutdanningen må tas sammenhengende. Den skal imidlertid gjennomføres i sin helhet i løpet av etterutdanningsperioden på to år. 

For de valgfrie delene i den generelle delen av etterutdanningen (§ 9), kan også ulike konferanser inngå som en del av de kompetansehevende tiltakene, så lenge arrangementet er forhåndsgodkjent av Statens vegvesen. For eksempel vil vi kunne søke om å få Trafikklærerdagene godkjent som en del av den generelle delen av etterutdanningen.
 

En forretningsidé for Norges Trafikkskoleforbund? 

I medlemsundersøkelsen gjennomført i fjor sommer, svarte 28,6 prosent at de ønsker Norges Trafikkskoleforbund som arrangør av etterutdanning, med Nord universitet på andreplass (26,5 prosent). Tilsvarende er også våre innspill til omfang, i sin helhet basert på medlemsundersøkelsen. 

Norges Trafikkskoleforbund er trafikklærernes medlemsorganisasjon, og medlemmenes fremste talerør. Det er klart vi ruster oss for å gi medlemmene våre et godt kurstilbud, med stor mulighet til å påvirke innholdet. Om ikke vi skulle gjort det, hvem ellers? Vi er til for dere, på jobb for dere! Og har stor tro på at bransjen som helhet er tjent med en sterk medlemsorganisasjon med en tydelig stemme i utviklingen av fremtidens kompetansekrav. 

Med et styrket forbund vil vi i større grad kunne påvirke utviklingen i egen bransje. Vi ønsker å tilby bransjen de aller beste kursene – til en fornuftig pris og så nærme kursdeltakerne som mulig. Derfor tar vi også sats inn i det ukjente, og ansetter en nasjonal kompetanseansvarlig. 

Gjennom Norges Trafikkskoleforbund har medlemmene en kanal for å påvirke innholdet, enn om etterutdanningen blir lagt utelukkende til f.eks. utdanningsinstitusjonene.  
 

Føreropplæringen – en viktig del av trafikksikkerhetsarbeidet i Norge

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei har definert trafikkopplæringen som en viktig del av trafikksikkerhetsarbeidet i Norge (tiltak 57 i tiltaksplanen 2018-2021, og tiltak 66 i tiltaksplanen 2022-2025). Statens vegvesen har vært tydelige på at god kvalitet i føreropplæringen, avhenger av høy kompetanse hos trafikklæreren. 

SINTEF-rapporten fra 2013 hadde vist at kunnskapsnivået blant trafikklærerne var for variabelt, både med ulik utdanningsbakgrunn og med stor variasjon i hvem som deltok på kurs og kompetansehevende tiltak på eget initiativ. I tillegg ble det vist til «fremtidens kunnskapsbehov», og behov for å stadig utvikle seg for å tilby opplæring som går i takt med tiden og teknologien. 

For å opprettholde og styrke trafikklærerens kompetanse, ble det derfor innført en hjemmel i vegtrafikkloven for å innføre krav til regodkjenning og etterutdanning for trafikklærere. Dette ble vedtatt i Stortinget i 2020, og følger nå av Vegtrafikkloven § 27 andre ledd bokstav b: 

Departementet kan i forskrift: […] stille krav til den som skal gi opplæring mot vederlag og faglig ansvarlig, herunder vilkår for godkjenningen, krav til alder, utdanning, førerkort, edruelighet og helse, tilleggskrav for undervisning i visse klasser, emner eller visse oppgaver, krav til regodkjenning og etterutdanning samt fastsette overgangsordninger, […].
 

Prosessen frem til forslaget til forskrift

 • 2013: Statens vegvesen engasjerte SINTEF til å undersøke utdanning og kompetansebehov blant trafikklærere i Norge. Rapporten konkluderte med at «det er et behov, et ønske og en vilje i bransjen til mer etter- og videreutdanning»
 • 2015: Statens vegvesen nedsatte en arbeidsgruppe, der blant annet ATL deltok. Arbeidsgruppa tilrådde blant annet at det innføres en ordning med regodkjenning i kombinasjon med obligatorisk etterutdanning
 • 2020: Hjemmel i Vegtrafikkloven vedtatt i Stortinget
 • September 2022: Medlemsråd, med besøk av Statens vegvesen
  • Gruppearbeid og diskusjon i plenum om «hva og hvordan»
  • Vegvesenet har foreløpig ikke startet, men presenterte en tenkt tidslinje for arbeidet, med oppstart nyåret 2023
 • Mars 2023: Oppstartsmøte for arbeidet hos Statens vegvesen
  • Norges Trafikkskoleforbund, Nord universitet, Oslo Met og Trafikkforum deltok, og presenterte sine foreløpige tanker
 • April 2023: Medlemsråd 
  • Diskusjon om rammer og omfang, samt hvordan forankre i organisasjonen 
  • To tiltak: Medlemsmøter og digital medlemsundersøkelse
  • Opprettet en side på ntsf.no for løpende publisering av informasjon
 • Mai 2023:
  • Gjennomførte nasjonal medlemsundersøkelse (430 respondenter)
  • Gjennomførte medlemsmøter i Rogaland, Buskerud, Sogn og Fjordane, Nordland og Troms
 • September 2023: Medlemsråd, med besøk av Statens vegvesen 
  • Presentasjon av arbeidet så langt – presentasjon publisert på ntsf.no
  • Spørsmål og diskusjon
 • Høsten 2023
  • Representanter fra administrasjonen og styret har deltatt i møter hos Statens vegvesen, sammen med Nord universitet, Oslo Met og Trafikkforum
 • 2024
  • Statens vegvesen utarbeider sitt forslag til forskrift. Øvrige aktører er ikke involvert i dette arbeidet

Alle dokumenter fra prosessen finner dere her
 

Prosessen frem mot forbundets høringssvar

 • Forslaget ble sendt ut på høring 9. februar 
 • Medlemsundersøkelse ble sendt ut 21. februar
 • Lokale medlemsmøter vil bli gjennomført i februar/mars
 • Løpende kontakt og dialog med fylkeskoordinatorer
 • Sammenstille informasjon og utarbeidelse av høringssvar april 2024
 • Høringsfrist 8. mai 2024
Forskriften skal etter planen fastsettes 23. juni 2024, og tre i kraft fra 1. januar 2025. 
 

La demokratiet jobbe

Norges Trafikkskoleforbund har det siste halvannet året involvert medlemmene og delt åpent fra prosessen. Nå er det tid for å la demokratiet jobbe, sette seg godt inn i saken, svare på medlemsundersøkelsen som er sendt til alle medlemmer og delta i de lokale medlemsmøtene. 

Usikker på når det er medlemsmøte for deg? Sjekk med din fylkeskoordinator 
 
Trafikkopplæring
facebook