Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com/Africa Studios

Endringer i reglene om midlertidig ansettelser

23.03.2022
I juni endres arbeidsmiljøloven, slik at man ikke lenger kan ansette midlertidig på generelt grunnlag – dette kan ha konsekvenser for trafikkskolene.

Det ble nylig vedtatt i Stortinget at det ikke lenger vil være mulig å ansette midlertidig på generelt grunnlag. Dette vil si at man etter endringen må vise til en grunn for den midlertidige ansettelsen. Det er bokstav f i arbeidsmiljølovens paragraf 14-9 som blir fjernet.

 

– Det er verdt å merke seg denne lovendringen, både for ansatte og arbeidsgivere. Her kan midlertidig ansatte få rett på fast ansettelse, om lovverket ikke blir fulgt, sier Solveig Spæren, jurist i Norges Trafikkskoleforbund. 

 

Mer forutsigbarhet 

Endringen trer i kraft fra juni, og skal bidra til mer forutsigbare og trygge arbeidsforhold for ansatte i bedriften.

  

– Det er kun muligheten til å ansette midlertidig uten noen konkret grunn som oppheves. Det vil altså fremdeles være tillatt å ansette midlertidig, så lenge arbeidsgiveren kan vise til ett av grunnlagene som er opplistet i arbeidsmiljøloven paragraf 14-9 a-e, slik som for eksempel et vikariat eller praksisarbeid, forklarer Spæren.

 

Hva med trafikkskoler som har midlertidig ansatte fra før? 

Ansatte som i dag har midlertidige stillinger kan likevel jobbe ut den avtalte perioden. Lovendringen fører ikke automatisk til at ansatte får fast stilling, men arbeidsgiveren har heller ikke lov til å si opp den ansatte tidligere enn avtalt.

 

– Hvis derimot trafikkskolen har behov for at den ansatte jobber lenger,  må trafikkskolen vurdere om det er en grunn til midlertidig ansettelse, eller gi personen fast stilling, sier Spæren.
 

Vi tilbyr juridisk bistand

Du kan lese mer om drift av trafikkskole og jus i kunnskapsbasen vår. Har du spørsmål, kan du også sende e-post til vår jurist for bistand.

Les mer om midlertidig ansettelser

Les mer om drift av trafikkskole


 
Drift av trafikkskole
facebook