Norges Trafikkskoleforbund i møte med Vegdirektøren. Fra venstre: Bodil Rønning Dreyer, direktør for Trafikant og Kjøretøy i Statens vegvesen, Rolf Gregersen, administrerende direktør i Norges Trafikkskoleforbund, Per Ove Sercan Husevik, styreleder i Norges Trafikkskoleforbund, Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør.

- Stor styrke at vi står samlet

12.12.2022
- Trafikkopplæringen er et viktig område for oss, sa vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, som fredag 9. desember hadde invitert Norges Trafikkskoleforbund til møte for å få en statusoppdatering fra trafikkskolebransjen.
– Det er en stor styrke at vi står samlet om trafikkopplæringen i Norge. Det så vi senest på Føreropplæringskonferansen, der akademia, myndighetene og bransjen står sammen. Jeg opplever at vi har et godt samarbeid og god forståelse for hverandres rolle og situasjon, sa Bodil Rønning Dreyer, direktør for Trafikant og kjøretøy, som også deltok i møtet. 
 

Trafikanten i et større bilde

Norges Trafikkskoleforbund tok opp temaer knyttet til regodkjenning og etterutdanning av trafikklærere, bruk av ny teknologi, elbil-utviklingen i bransjen, og hvordan trafikkskolebransjen kan spille en stadig større rolle overfor stadig flere målgrupper. 

- Vi ønsker å ta et ansvar som går utover kun føreropplæringen, og som ser trafikanten i et større bilde, sa Rolf Gregersen, administrerende direktør i Norges Trafikkskoleforbund. 

Og for å nettopp gjøre bransjen rustet for nye tider, nye transportvaner og ny teknologi, er det viktig med en kunnskapsbasert tilnærming. Forskningsprosjektet som Transportøkonomisk Institutt er i gang med, er et viktig ledd i dette. 

- Vi må vite at de grepene vi tar er de rette, og at vi tar i bruk teknologi som gir dokumentert effekt på opplæringen og trafikksikkerheten, sa Gregersen. 
 

Hva må til for å nå Nullvisjonen?

Vegvesenets ulykkesanalyser viste at manglende førerdyktighet var medvirkende årsak til 42 prosent av dødsulykkene i trafikken i fjor. Norges Trafikkskoleforbund mener det må tas grep for å gjøre trafikkopplæring til en større del av hverdagslivet – fra vugge til grav.

- Skal vi nå Nullvisjonen, må det tøffere tiltak til overfor trafikantene. Det er ingen menneskerett å ha førerkort. Kanskje kan tidsbegrenset førerkort være en mulighet, der trafikantene jevnlig må gjennom en opplæring for å beholde førerretten, sa Gregersen, som i tillegg pekte på obligatorisk ledsagerkurs som en mulighet.  

Også teoriforståelsen kan bidra til økt trafikksikkerhet. Ifølge tall fra Statens vegvesen er det hele 40 prosent strykprosent på teoriprøven. 

- Vi har en felles jobb å gjøre når det gjelder trafikkteori. Det er viktig at elevene har forståelse for teorien opp mot det de skal prestere på veien. Trafikklærerne er viktige brikker for å etablere den forståelsen, sa Dreyer. 
 

Elbil – går av seg selv? 

Norges Trafikkskoleforbund jobber for å øke andelen elbiler i trafikkskolebransjen, og utviklingen tikker stadig i riktig retning. Ferske tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) viser at elbiler så langt i år utgjør 75 prosent av nybilsalget hos trafikkskolene, mot kun 47 prosent i 2021. Den totale andelen elbiler i bransjen er nå 19 prosent, mot 12,8 prosent på samme tidspunkt i fjor. 

- Det går riktig vei, men vi mener at vi i fellesskap kan motivere til en stadig raskere økning, for eksempel ved at også Vegvesenet oppfordrer til å ta førerkort med automatgir, utfordret Gregersen. 

- Det trengs ikke, det går av seg selv, responderte Dreyer. 
 

Joda, trafikklærerne skal få komme inn på trafikkstasjonene! 

Norges Trafikkskoleforbund er opptatt av likebehandling og god dialog mellom trafikklærer og trafikkstasjon. 

- Vi må være i dialog og ikke gå i hver vår skyttergrav om det oppstår situasjoner. Jeg skal holde den fanen høyt, forsikret Dreyer. 

Tre år etter at Statens vegvesen har levert sine innspill til departementet om «fremtidens trafikkstasjon», er det fortsatt ikke skjedd noen endring i lokasjoner og tjenestetilbud. Men noen av trafikkstasjonene har begynt å holde stengt noen dager i uken. Det gir problemer for trafikklærerne, som ikke har noe sted å være mens eleven kjører førerprøve. 

- Slik skal det ikke være. Vi har et ombyggingsprogram på trafikkstasjonene, og jobber slik at både lærer og elev skal ha tilgang til venterom og toalett, lovet Dreyer. 
facebook