Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search

TØI skal forske på hvordan teknologi kan tas inn i trafikkopplæringen

03.10.2022
VR-briller og fullskala bilsimulatorer i trafikkopplæringen? Det kan bli fremtiden på landets trafikkskoler. – Nå vil vi vite mer om hvordan teknologi i trafikkopplæringen kan bidra til sikrere trafikanter, gjennom hele livet, sier Rolf Gregersen i Norges Trafikkskoleforbund.

Norges Trafikkskoleforbund har gitt forskere på Transportøkonomisk Institutt (TØI) i oppdrag å se på samspillet mellom teknologi og mennesket i trafikkopplæringen. Prosjektet skal gå over ett år, og ferdigstilles høsten 2023.
 

Verdens mest ambisiøse trafikkopplæring – hva kan vi strekke oss mot?

I Norge har vi verdens mest ambisiøse trafikkopplæring, og det laveste antallet drepte og hardt skadde i trafikken. Men Nullvisjonen er fortsatt ikke mer enn en visjon, og i sommer har pila gått feil vei.
 

– Vi har sett mange eksempler på hvordan teknologien kan brukes for å skape sikrere sjåfører. Målet med prosjektet er å få mer innsikt i hvordan teknologien kan legge til rette for enda bedre føreropplæring, som gir enda sikrere trafikanter, sier Tor-Olav Nævestad, prosjektleder på TØI.
 

Kunstig intelligens og virtuelle opplæringsmiljøer er noe av det som kan åpne nye dører til nye læringsmetoder og til en ny rolle som trafikklærer. Flere aktører i trafikkskolebransjen er allerede i full sving med å utforske nye løsninger.
 

– Utviklingen går raskt, og vi ønsker å få innsikt i hvordan teknologien kan bidra til å drive hele bransjen fremover, sier Gregersen.
 

Trafikklærerens nye rolle

Mange av trafikkulykkene skyldes menneskelig svikt. For mens bilene er blitt stadig mer proppet av teknologi, er menneskets begrensninger fortsatt de samme. Men hva skal vi egentlig med trafikklæreren når bilen kan kjøre seg selv?
 

– Vi ser at både mer komplekse kjøretøy og et mer komplekst trafikkbilde, krever en annen form for trafikkopplæring nå enn for bare få år tilbake, og kanskje også hyppigere påfyll av opplæring gjennom livet. Vi ønsker her å se på hvordan vi kan spille på lag med teknologien, sier Gregersen.
 

For å lære å kjøre bil handler ikke lenger om å slippe clutchen mest mulig smidig. Ny teknologi stiller helt andre krav til trafikantene, og også en annen form for bevissthet slik at oppmerksomheten ikke tas bort fra trafikken.
 

Stadige drypp

– Opplæring virker, det vet vi. Og det er ingen som er ferdig utlært idet de har bestått førerprøven. Vi tror stadige drypp av opplæring og kunnskap gjennom livet kan bidra positivt til ulykkesstatistikken, sier Gregersen.
 

Forskerne ved TØI vil blant annet se på hvordan trafikkopplæring kan tas inn i bedriftsmarkedet, med teknologi som verktøy, for eksempel med sikte på de som bruker bil som en del av arbeidshverdagen sin. 
 

Se saken på Dagsrevyen

Du kan se mer om prosjektet på Dagsrevyen fra 1.oktober.

Se Dagsrevyen

Fakta om prosjektet
 • Forskere ved TØI har fått i oppdrag å besvare to overordnede problemstillinger:
  • Hvordan skape det beste samspillet mellom trafikklærer – elev – teknologi?
  • Hvilken type trafikkopplæring gir best effekt på læringsutbyttet og trafikksikkerheten, og hvordan kan teknologien bidra til økt førerkompetanse gjennom hele livet?
 • Forskningen vil søke å besvare problemstillingene gjennom ulike datakilder og metoder:
  • Litteraturstudier
  • Intervjuer med nøkkelaktører i inn- og utland
  • Intervjuer med aktører i trafikkskolebransjen
  • Intervjuer med aktører fra bedriftsmarkedet
  • Spørreundersøkelser blant trafikkskolaelærere og -elever
 • Prosjektet blir igangsatt høsten 2022, og går frem til høsten 2023
 • Prosjektet er en del av Norges Trafikkskoleforbunds innsats for bærekraft og økt samfunnsansvar, blant annet innenfor trafikksikkerhet og arbeidsliv /utdanning
 • Prosjektet er delt opp i fem delmål. Det utarbeides et TØI-arbeidsdokument som besvarer hvert delmål, og disse sammenstilles til slutt til en TØI-rapport
Samfunnsansvar
facebook