Vil ta vekk flaskehalsene for å bli tungbillærer

18.01.2022
En rekke stortingsrepresentanter for Høyre leverte denne uken et representantforslag til Stortinget, der de vil sette utdanningen for å bli tungbillærer under lupen, med mål om å øke rekrutteringen til yrket.

Forslaget fremmes etter møter med en lang rekke aktører på området, deriblant Norges Trafikkskoleforbund.


Sjåførmangel og trafikklærermangel

Både private trafikkskoler og offentlige videregående skoler har problemer med å rekruttere trafikklærere for tunge kjøretøy, noe som oppleves som en flaskehals i arbeidet med å utdanne flere yrkessjåfører.
 

- Våre medlemsskoler opplever stor pågang, men sliter med å få tak i nok trafikklærere for tungbil. Mange av tungbillærerne er også godt voksne, så denne situasjonen vil bli stadig mer prekær. Her trenger vi å finne gode løsninger raskt, sier Rolf Gregersen i Norges Trafikkskoleforbund.
 

Bare i de videregående skolene er det behov for 16 nye lærere umiddelbart, og ytterligere 14 innen tre år. I de private trafikkskolene er behovet etter alt å dømme langt større. Norges Trafikkskoleforbund er nå, i samarbeid med Nord Universitet, ute med en spørreundersøkelse for å kartlegge kapasiteten og behovet for rekruttering.
 

Les mer og svar på undersøkelsen her


Vil fjerne to hindre

Stortingsrepresentantene fra Høyre, ledet an av blant andre Margret Hagerup, Liv Kari Eskeland og Jan Tore Sanner, peker på særlig to hindre:
 

Hinder nummer en: Studiekompetanse

Ikke alle yrkessjåfører har studiekompetanse, og må følgelig søke realkompetanse for å komme inn på to års trafikklærerstudium. Stortingsrepresentantene stiller spørsmål ved de reelle mulighetene for å komme inn, på et studium med stor søkning og hard konkurranse.  
 

Hinder nummer to: Økonomi

Grunnutdanningen som trafikklærer er gratis, mens påbygningen til tungbillærer har en egenandel på 131 500,- Dette hemmer rekrutteringen,  siden det vil være vanskelig for en sjåfør som allerede har jobbet noen år, å gå bort fra forpliktelser med hjem og familie, for å sette seg på skolebenken uten inntekt.
 

Disse utfordringene må møtes med en revidert utdanningsmodell, mener stortingsrepresentantene.

 

Foreslår tre mulige løsninger

Høyres stortingsrepresentanter skisserer tre mulige løsninger, som de ber Stortinget ta stilling til:

  1. Stortinget ber regjeringen, i dialog med utdanningstilbydere og relevante bransjer, utrede mulige endringer i trafikklærerutdanningen, og særlig hvordan tilgang, fleksibilitet og omfang av utdanningen av trafikklærere for tunge kjøretøy i Norge vil kunne imøtekomme den store etterspørselen på en best mulig måte.

  2. Stortinget ber regjeringen eventuelt vurdere et alternativt utdanningsløp for yrkesfaglærerutdanningen hvor tungtransport blir egen grunnutdanning, parallelt med personbilutdanningen.

  3. Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan trafikklærerutdanningenes studieavgiftsnivå oppleves som et hinder for rekruttering og ved behov vurdere hvordan finansiering eller insentiver kan sikre at ikke egenkostnaden for studentene blir for høy.

Trafikkopplæring
facebook