Vi trenger hjelp til å kartlegge!

Trafikklærer for tungbil eller yrkessjåfør-opplæringen? Vi vil høre fra deg!

18.01.2022
Norges Trafikkskoleforbund og Nord Universitet går nå ut med en nasjonal spørreundersøkelse rettet mot trafikklærere for tunge kjøretøy og yrkessjåføropplæring. Svar på undersøkelsen her!

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge behovet for trafikklærere tunge kjøretøy og yrkessjåføropplæring - både på kort og lengre sikt.


Svar på undersøkelsen her!
Gå til undersøkelse

Svarfrist: 25. januar 2022. 
 

– Dette er et område der vi opplever stort engasjement! Men vi trenger mer kunnskap om den faktiske situasjonen for å kunne foreslå de beste løsningene for bransjen. Vi oppfordrer derfor alle som er i målgruppen til å svare, sier Rolf Gregersen, administrerende direktør i Norges Trafikkskoleforbund.
 

Undersøkelsen er ment å gi oversikt over trafikklærerne, skolenes kompetanse, undervisningskapasitet, og behov for nyrekruttering til trafikklærer tunge kjøretøy. Informasjonen vil kunne danne grunnlag for rekruttering og fremtidig utdanning av trafikklærere for tunge kjøretøy.


Hvem kan svare?

Undersøkelsen henvender seg til alle som har en rolle i forbindelse med tungbilopplæring eller yrkessjåføropplæringen. 
 

Om du jobber på privat trafikkskole eller i offentlig skole, er lærer eller skoleeier, fast ansatt eller innleid på timesbasis, spiller ingen rolle – vi vil høre fra alle med en fot innenfor tungbil- og yrkessjåføropplæringen i Norge. 
 

Undersøkelsen blir i stor grad distribuert til trafikkskolene for tungbil, og ikke direkte til lærerne. Det er derfor viktig at skolene videreformidler til sine lærere, slik at vi får inn flest mulig svar.


Ett svar holder

Undersøkelsen blir distribuert i flere ulike kanaler. For å få et mest mulig korrekt bilde av situasjonen, er det viktig at du kun svarer på undersøkelsen én gang. Om du vet om trafikklærere for tungbil eller i yrkessjåføropplæringen som ikke har mottatt undersøkelsen, tips dem gjerne om å gå inn på linken og avgi sine svar!
 

Takk for at du deltar!

Trafikkopplæring
facebook