Skjermbilde fra Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025.

Slik skal Nullvisjonen bli en realitet

21.03.2022
Innen 2050 skal ingen omkomme i veitrafikken. Nå er den nye tiltaksplanen for trafikksikkerhet klar, som skal ta oss enda en jafs nærmere Nullvisjonen.
179 tiltak og en lang rekke aktører står samlet, med et felles mål om at vi alle skal trygt fram på norske veier. Norges Trafikkskoleforbund er sterkt representert, og vil ta ansvar inn i særlig fem av tiltakene.
 

Se hele tiltaksplanen for trafikksikkerhet på vei 2022-2025 her:

Gå til tiltaksplanen

Unik en til en-kontakt

Trafikklærerne har en unik posisjon, med daglig en til en-kontakt med morgendagens trafikanter. Der føreropplæringen tidligere kun handlet om å kjøre bil, er det nå en helt annen innfallsvinkel til opplæringen. Hvert minutt i bilen teller, når trafikklæreren legger opp til refleksjon og innsikt i trafikkbildet.

– Vi skal skape sikre trafikanter med evne til å gjøre gode vurderinger i et stadig mer komplekst trafikkbilde. Å lære å kjøre bil, er en prosess, sier Øyvind Årbogen, seniorrådgiver opplæring i Norges Trafikkskoleforbund.

Norges Trafikkskoleforbund vil ta ansvar for tiltak knyttet til blant annet regodkjenning og etterutdanning av trafikklærere, uoppmerksomhet i trafikken og framtidas føreropplæring.
 

Trafikksikkerhet i ryggmargen

I Norge stiller vi høye krav i alle ledd. Elevene må følge en modulbasert opplæring, der intensjonen er at ferdighetene bak rattet skal modnes og utvikles over tid.

Trafikklærerne har en 2-årig utdanning på universitetsnivå. Et nytt system for obligatorisk etterutdanning og regodkjenning av trafikklærere, er også på trappene.

– Å få førerkortet i hånda er en tillitserklæring. Det er liten tvil om at et kjøretøy i fart er i stand til å ta liv. Trafikklærerne har trafikksikkerhet i ryggmargen, og tar samfunnsoppdraget med stort alvor, sier Årbogen.
 

Tiltak Norges Trafikkskoleforbund tar et ansvar inn i

  • Tiltak 33: Trafikkforum og Norges Trafikkskoleforbund vil fortsette å jobbe aktivt med distraksjon og uoppmerksomhet i trafikken gjennom informasjonsformidling, lærebøker, føreropplæring, kurs og etterutdanning.
  • Tiltak 66: Statens vegvesen vil innføre krav til etterutdanning og regodkjenning av trafikklærere. Innholdet i etterutdanningen vil utvikles i samarbeid med bransjeorganisasjonene for trafikkskoler og utdanningsinstitusjonene for trafikklærerutdanning.
  • Tiltak 92: MCSikkerhet.no vil, i samarbeid med Trafikkforum, Norges Trafikkskoleforbund, NMCU, NAF og Statens vegvesen, videreutvikle ideen med korte og lett forståelige filmer basert på kunnskap om ulykker.
  • Tiltak 137: Statens vegvesen vil sørge for utveksling av kunnskap og erfaring rundt framtidig føreropplæring gjennom samarbeid med utdanningsinstitusjoner og bransjeorganisasjoner.
  • Tiltak 168: Norges Trafikkskoleforbund vil, i samarbeid med Trafikkforum, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) og Statens vegvesen, utarbeide en begrepsoversikt med ordvalg og forklaring som utgangspunkt for bruk i trafikkopplæringen.

Les mer om tiltaksplanen på vegvesen.no her.
Nullvisjonen
facebook