Ut på to hjul i sommer? Sørg for å holde oppmerksomheten på trafikken, og skap et raust handlingsrom, oppfordrer Norges Trafikkskoleforbund. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com/r.classen

Så enkelt kan du redusere din egen risiko på MC

01.07.2022
I hele fjor mistet 15 personer livet på motorsykkel og 135 ble hardt skadd. Så langt i år har vi allerede mistet 12 motorsyklister. 
Norges Trafikkskoleforbund, Statens vegvesen og en lang rekke aktører, oppfordrer nå motorsyklistene til å ta grep for å unngå alvorlige ulykker. 
 

Skap et raust handlingsrom

- Når du kjører motorsykkel må du snu om tankesettet, og ikke tenke som når du kjører bil. På motorsykkelen blir du lagt mindre merke til, samtidig som bilistenes oppmerksomhet ofte er rettet mot andre bilister. Så vær oppmerksom og sørg for et raust handlingsrom slik at du ikke blir overrasket over andres atferd, oppfordrer Øyvind Årbogen, trafikklærer og seniorrådgiver i Norges Trafikkskoleforbund.  

Men hvordan skaper man dette rause handlingsrommet? 

- Senk farten, skap avstand til de foran, plasser deg aldri i noens blindsone og pass på de bak deg når du planlegger å bremse, oppfordrer Årbogen.
 

Må snu den negative utviklingen

De siste 10-12 årene har det vært en positiv utvikling i antallet alvorlige motorsykkelulykker, til tross for en stor økning i antallet som kjører motorsykkel. Nedgangen har nå stagnert, og motorsyklister utgjør 20 prosent av alle drepte i trafikken. 

- Nå må alle motorsyklister ta ansvar for å unngå alvorlige ulykker. Starten på denne sesongen har vært svært dårlig, vi har allerede mistet 12 motorsyklister, sier seniorrådgiver Lars-Inge Haslie i Statens vegvesen.

Statens vegvesen ber nå motorsyklistene om å selv bidra til å snu den dårlige sesongstarten til en mer trafikksikker sesong. Og det er særlig en gruppe som må skjerpe sansene – godt voksne menn.

- Vi ser dessverre for ofte at det er føreren selv som forårsaker ulykken, sier Haslie. 


Mindre synlig og mindre beskyttet 

En motorsykkel synes ikke like godt som en bil, og føreren er ikke beskyttet av et karosseri. Små marginer og feilhandlinger kan få fatale følger. Kjører du motorsykkel må du derfor kontinuerlig vurdere situasjonen, og forstå når risikoen øker. 

- Det er krevende å kjøre motorsykkel, og man må hele tiden passe på å gjøre seg synlig med rett plassering og ha en fart som gjør at andre trafikanter kan oppdage deg, sier Haslie.

De mest alvorlige ulykkestypene er fortsatt utforkjøring i sving, kryssulykker og kjøring i følge.  
 

Fire enkle råd for en tryggere MC-sommer

  • Kjør slik at du har et handlingsrom rundt deg: det gjelder avstand til forankjørende, avstand  sidevegs og bakover om mulig. Pass på at du både er synlig, tydelig og gjør deg forstått i trafikken
  • Ved kjøring i kurver/sving: tilpass farten før kurven og sørg for at den er slik at du er bekvem og kan bruke gass på vei ut av svingen.
  • Ved kjøring i kryss: Velg en fart inn mot krysset slik at du kan håndtere møtende eller kryssende trafikk, eller andre uforutsette hendelser. Hvis du kan unngå å være i krysset samtidig med andre, blir risikoen mindre. 
  • Ved kjøring i følge: Ta hensyn til den med minst erfaring. Førererfaring og syklenes kjøreegenskaper kan være vidt forskjellige. Gjør derfor avtaler på forhånd om fart, plassering og tegn til hverandre underveis.


Lenker til gode MC-tips 
Nullvisjonen
facebook