Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search

Nytt førerkortdirektiv – vil det påvirke trafikkskolebransjen?

17.10.2023
EUs fjerde førerkortdirektiv ventes å bli vedtatt første halvdel av 2024.
Det skal fremme trafikksikkerhet og mobilitet, gjenspeile den teknologiske utviklingen på veitrafikkområdet, og lette overgangen til det grønne skiftet i EU.
Selv om mange av endringene som foreslås allerede er i samsvar med norske regler, vil noen av forslagene kreve endringer i regelverket også her hjemme. Trafikkopplæring inngår ikke i direktivet, men når det stilles nye krav til førerprøven vil det også på sikt kunne påvirke innholdet i den norske trafikkopplæringen.

Mer om førerkortdirektivets betydning for Norge finner du i Samferdselsdepartementers EØS-notat.

Her oppsummerer vi noen av de mest sentrale endringene som kan få betydning for trafikkopplæringsbransjen.
 
Endringer i teoriprøven
 • Nye kunnskapskrav, med større fokus på oppfattelse av fare, kunnskap om sårbare trafikanter, syklister, mikromobilitet, sikkerhet for kjøretøy med alternativt drivstoff og bruk av moderne førerstøttesystemer.

Endringer for praktisk prøve
 • Nye regler for automatgir - kode 78, valg mellom ny kortere test, eller 7 timer opplæring, for de som ønsker å utvide førerrettighetene fra kun automat til å også gjelde manuelt gir. Landene kan velge hvilket alternativ de ønsker.
 • Nytt krav om å teste kandidatens evne til å oppfatte farer i trafikken ved bruk av simulator i alle førerkortklasser.
 • Mulighet for sensor å teste kandidatens kunnskap om og bruk av moderne førerstøttesystemer.

Førerkort fra 17 år
 • Førerkort fra 17 år, i klasse B og C, med krav om ledsaget kjøring frem til fylte 18 år. En slik regel hos oss vil problematisere det juridiske føreransvaret, som er ledsager under øvelseskjøring.

Krav i prøveperioden
 • Prøveperiode på 2 år for nye førere. I prøveperioden gjelder en særskilt og streng promillegrense på 0.0 g/mL for alle klasser. Landene kan velge å fastsette flere vilkår, eksempelvis inkludere andre rusmidler.

Utvidet vektgrense
 • Fører som har hatt førerkort kl. B i to år, kan kjøre bil med alternativt drivstoff på inntil 4 250 kg uten tilhenger. Forslaget er ikke begrenset til elbil, og kan for eksempel gjøre det enklere å bruke nullutslippskjøretøy med inntil ni sitteplasser til persontransport.

Trinnvis opplæring
 • Forslag om å fjerne kravet om trinnvis opplæring i C-klassene og D-klassene.
 • Mulighet for å ta CE og DE (buss og lastebil med tilhenger) uten bestått C eller D (buss og lastebil)

Helsekrav
 • Egenvurdering av helsetilstand i forbindelse med utstedelse av førerkort – først fra 70 år kan det kreves helsesjekk grunnet alder.
 • Helsekrav oppdateres for i større grad å gjenspeile den medisinske utviklingen. Eksempelvis utvides intervallet for medisinsk vurdering for diabetikere fra 5 til 10 år for førerrett

Førerkort
 • Et digitalt mobilt førerkort som standard. Vil gjøre det enklere å dokumentere førerrett på reiser mellom EØS-landene.
 • Førerkortets gyldighetstid utvides fra 10 til 15 år.

Fri bevegelighet
 • Felles regler for utveksling av førerkort utstedt av tredjeland – utenfor EU.
 • Åpning for at førerprøve kan avlegges i land man forstår språket, og ikke kun bostedslandet.
 • Innbytte av førerkort fra tredjeland kan skje uten krav til prøve, hvis staten har tilstrekkelig høye trafikksikkerhetsstandarder, og skal fastsettes etter egen prosess.
 • Medlemslandene i EU skal utveksle informasjon om sertifikatene de har utstedt, byttet ut, erstattet, fornyet, begrenset, suspendert, trukket tilbake, kansellert eller tilbakekalt. Det skal bli enklere å staffe alvorlige trafikkovertredelser på tvers av landegrenser, og det foreslås et system for inndragning av førerkort i hele EU.

Kontroversielle innspill fra TRAN
I sommer sendte EUs komite for transport og turisme (TRAN) sine innspill til det nye førerkortdirektivet. De har fått blandet mottakelse i EU-landene. Noen av forslagene er omtalt som nokså kontroversielle, slik som forslagene om fartsgrenser avhengig av kjøretøytype, og innføring av førerkortklassen B+ for ferske sjåfører, som innebærer at man ikke får lov til å kjøre bil som veier over 1800 kilo før man har to års kjøreerfaring og har fylt 21 år. Det er langt i fra sikkert at innspillene fra TRAN tas opp i det endelige direktivet.
 
Trafikkopplæring
facebook