Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search

Nye krav til verneombud - Norges Trafikkskoleforbund står klar med den lovpålagte opplæringen

12.01.2024 | Solveig Spæren - Jurist
Fra nyttår ble kravet til verneombud skjerpet. Nå må alle som har fem ansatte eller flere velge et verneombud. Norges Trafikkskoleforbund står klare med et nyutviklet lovpålagt kurs for alle verneombud!
Endringen i Arbeidsmiljøloven § 6-1 trådte i kraft fra 01.01.2024, og gjelder alle virksomheter.
 

Hvem kan velges som verneombud?

Verneombudet skal være en ansatt. Arbeidsgiver, eller den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten, kan ikke velges som verneombud.
Det er de ansatte selv som velger verneombudet ved flertallsavstemning. Alle ansatte har stemmerett, foruten øverste leder.
Verneombudet bør være en person som har tillit blant arbeidstakerne, som har to års erfaring i virksomheten og god innsikt i arbeidsoppgavene.
Verneombudet velges for to år av gangen, men kan med fordel gjenvelges for flere perioder. Dersom arbeidstakere på skolen motsetter seg å bli valgt som verneombud, kan arbeidsgiveren utpeke et verneombud.
 

Hva er verneombudets oppgaver?

Verneombudet har en sentral rolle og skal delta aktivt i trafikkskolens HMS-arbeid. Verneombudet skal blant annet å bidra til å sikre arbeidstakernes psykososiale miljø, gjennomføre vernerunder, tas med på råd i spørsmål om omhandler HMS, og bidra til å etablere og gjennomføre internkontroll på skolen. Gjennom verneombudet kan arbeidstakerne påvirke arbeidet for et trygt og sikkert arbeidsmiljø.
 

Lovpålagt opplæring

Arbeidsgiveren skal sørge for at verneombudet får nødvendig opplæring så raskt som mulig for å utføre vervet på en forsvarlig måte. 
Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang. Denne vurderingen bør være skriftlig.  Blir ikke ansatte og arbeidsgiver enige, er det kravet om 40 timer opplæring som gjelder.
 

Tilbyr digitalt kurs for verneombud!

Vi tilbyr nå et digitalt opplæringskurs for verneombud på trafikkskoler.
Vårt kurs kan velges dersom arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om at risikoforholdene i virksomheten tilsier at det er forsvarlig med kortere opplæring enn 40 timer. En slik forsvarlighetsvurdering bør være skriftlig, og skal utarbeides av arbeidsgiver og arbeidstakerne i felleskap. Kursinnholdet er basert på kravene til innhold i opplæring av verneombud, som følger av forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-18, med særlig fokus på forholdene som gjør seg gjeldende på trafikkskolen. Kurset er åpent for påmelding i kurskalenderen!
 
Gå til kurskalenderen

Mer om HMS-arbeid kan du lese om i kunnskapsbasen

Mer om våre kurs kan finner du her
Drift av trafikkskole
facebook