Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search
Alle kjøretøy skal med - også tungbilene! Norges Trafikkskoleforbund setter pris på at den nye ladestrategien legger opp til å ivareta også tunge kjøretøy.

Nå skal det bli enklere å lade bilen – også tungbilen!

15.02.2023
Regjeringen la nylig frem en ny ladestrategi, som skal sikre bedre tilgang for alle typer kjøretøy, og mer brukervennlige løsninger.
– Vi setter pris på at strategien ser ut til å ivareta også tunge kjøretøy, samtidig som det legges opp til mer brukervennlige løsninger, sier Ingunn Haavi Finstad, leder for kommunikasjon og bærekraft i Norges Trafikkskoleforbund. 

Norges Trafikkskoleforbund deltok i fjor på det åpne høringsmøtet, og leverte i mai skriftlig innspill til strategien

Her kan du lese Nasjonal ladestrategi
 

Tungbilene må ivaretas gjennom statlige ordninger

Mens ladepunkter for lette kjøretøy frem til nå har «gått av seg selv» gjennom kommersielle tilbydere, er situasjonen en annen for tungbilene. Så langt har ingen av de 94 tungbilskolene investert i elektriske lastebiler. 

Og det er kanskje ikke så rart, når vi vet at engangskostnaden ved anskaffelse er høy, samtidig som det i dag ikke finnes en eneste offentlig tilgjengelig ladestasjon for tunge kjøretøy. 

–For tyngre biler er utbyggingen av offentlig tilgjengelige ladestasjoner ennå ikke kommet i gang. Disse problemene er vi nødt til å løse, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård da ladestrategien ble lagt frem.

I den nye ladestrategien vil Statens vegvesen bli bedt om å videreføre arbeidet med å kartlegge behov og muligheter. Enova vil være statens virkemiddel for å støtte etablering av ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy. Målet er imidlertid at etablering og drift av ladestasjoner for tunge kjøretøy, så raskt som mulig skal kunne skje på kommersielle vilkår, uten offentlig støtte. 
 

Brukervennlighet, areal og strømnett

Pilene peker oppover for elbilene – både i privatbilmarkedet og på trafikkskolene. 8 av 10 nye trafikkskolebiler i 2022, var en elbil. Den totale andelen elbiler i bransjen er nå på 22 prosent, og med det på samme nivå som privatbilmarkedet. 

- Jeg er glad for at det bygges ut flere ladestasjoner for personbiler i takt med elbilsalget, men det er stadig utfordringer knyttet til lite brukervennlighet, sa Nygård da strategien ble lagt frem.

Norges Trafikkskoleforbund var i sitt høringssvar til strategien særlig opptatt av at det skal oppleves like aktuelt med elbil i bygd som i by, og at det må legges til rette for enhetlige og brukervennlige betalingssystemer. 

Innsatsområdene i den nye ladestrategien ser ut til å ivareta nettopp dette. Det skal legges til rette for tilgang på både areal og strøm, og ladetilbudet skal være enkelt å bruke. 
 

Ny høringsrunde om kortbetaling

Som en oppfølging og konkretisering av ladestrategien, har Samferdselsdepartementet nå sendt ut to forskriftsendringer på høring

Dette er en oppfølging av tiltaket i ladestrategien om å «sende på høring et forslag om å stille krav om kortbetaling og/eller kontaktløs betaling (NFC) ved alle nye ladepunkter over 50 kW fra 2023, og at det vil bli satt en frist for ettermontering ved eksisterende ladepunkter.»

Regjeringen foreslår å endre lov om infrastruktur for alternativt drivstoff, slik at departementet vil kunne fastsette nærmere regler om betalingsløsninger. Endringen vil ivareta både betalingsterminaler, men også gi rom for nye betalingsløsninger etter hvert som teknologien utvikler seg. 

Kort sagt – nå skal det bli færre apper, og enklere å betale for ladingen!  

Høringsfristen for forskriftsendringen er 17. mars. 

Forskriftsendringene er blant tiltakene som skal iverksettes i 2023, mens mange av de andre tiltakene ikke har en konkret tidsangivelse. 
 

Fakta om regjeringens mål for utvikling av bilparken

  • Nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy fra 2025
  • Nye tunge varebiler skal være nullutslippskjøretøy fra 2030
  • Nye bybusser skal benytte nullutslippsteknologi eller biogass fra 2025
  • Innen 2030 skal 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler benytte nullutslippsteknologi 

Les mer: Vil doble antall ladestasjoner på tre år
Samfunnsansvar
facebook