Flere studieplasser og enklere å komme inn med realkompetanse – det er regjeringens første tiltak for å få flere trafikklærere for tungbil.

Nå gjør regjeringen det enklere å bli trafikklærer for tungbil!

20.01.2022
25 ekstra studieplasser fra høsten av, og endrede opptakskrav slik at det blir enklere å komme inn med realkompetanse – det er regjeringens første skritt for å motvirke sjåførmangel i Norge.

Endringen kommer etter innspill fra Norges Trafikkskoleforbund, Skolenes Landsforening, Nord universitet og en rekke andre aktører på området.
 

– Dette er gledelige nyheter og et solid første skritt! Vi vil følge tett med på en endring av utdanningsløpet, og være talerør for ønsker og behov i trafikkskolebransjen, sier Rolf Gregersen, administrerende direktør i Norges Trafikkskoleforbund.


Nok trafikklærere er forutsetningen

– Uten lastebilen stopper Norge. Derfor må vi sørge for at vi har nok sjåfører og da må vi også har nok kjørelærere for lastebil, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).
 

Både på trafikkskolene og i videregående skole er det stort behov for flere trafikklærere for tungbil. For å imøtekomme behovet, gjør regjeringen nå to endringer som vil gjelde allerede fra studiestart høsten 2022.

  • Nord universitet endrer opptakskravene for årets opptak, slik at det blir enklere å komme inn med realkompetanse. Endringene vil gjøre at flere med bakgrunn fra yrket tungbilsjåfør kan komme inn på grunnutdanningen. Deretter kan de gå videre til påbyggingen for tungbil og til slutt ende opp som lærer for tungbil.
  • Som en prøveordning tar Nord universitet opp 25 ekstra studenter på kullet som starter til høsten.


Vil vurdere ny studiemodell

– På litt lengre sikt vil vi vurdere å legge om trafikklæreropplæringen slik at det blir en egen toårig utdanning for å bli trafikklærer for tungbil, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).
 

På lengre sikt er regjeringens uttalte mål å lage en ny studiemodell for trafikklæreropplæringen, slik at det blir en egen toårig utdanning for å bli trafikklærer for tungbil, i stedet for en påbygning på toppen av toårig grunnutdanning som trafikklærer.
 

Kunnskapsdepartementet går nå i dialog med de to institusjonene som utdanner trafikklærere, OsloMet – storbyuniversitetet og Nord universitet, og også med Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen for å se hvordan en slik utdanning kan utformes.


Les mer

Regjeringen.noRegjeringen åpner for at flere kan bli kjørelærer for lastebil

Trafikkopplæring
facebook