Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search

Nå er tallene fra arbeidsmiljøundersøkelsen 2023 her!

12.12.2023
Norges Trafikkskoleforbund har for andre år på rad kartlagt arbeidsforholdene i bransjen. - Mye er bra, men vi ser også utfordringer knyttet til motivasjon og balansen mellom jobb og fritid, sier Solveig Spæren i Norges Trafikkskoleforbund.
Årets arbeidsmiljøundersøkelse ble sendt ut i oktober og 151 personer har svart. Hovedfokuset for undersøkelsen er arbeidstid og lønn, arbeidsforhold og arbeidsmiljø, samt tilrettelegging, ergonomi og sykefravær. 
 

Flere får tillegg for kvelds- og helgejobbing

Undersøkelsen viser at de fleste opplever å ha en meningsfull arbeidshverdag hvor innsatsen deres blir verdsatt. De fleste opplever god tilrettelegging og har stor frihet i jobben sin. I år igjen ser vi et lavt sykefravær på tvers av aldersgrupper.

Det jobbes omtrent like mye som i fjor, men vi registrerer en liten nedgang i timer hos faglig/daglige ledere. Både lærere og faglig/daglig ledere oppgir i snitt å jobbe ca. 44 klokketimer i løpet av en normal arbeidsuke, og altså mer enn arbeidsmiljølovens regler om alminnelig arbeidstid. Variasjonen er imidlertid stor i og utenfor sesong. 

Vi ser en markant økning i andelen som får utbetalt tillegg for kveld og helg, fra kun 21 prosent i 2022 til hele 32 prosent i år. Nesten tre av ti får overtidstillegg, og andelen her er om lag den samme som foregående år.
 

Flere skoler tar grep for en god balanse mellom jobb og fritid

Mange trafikklærere jobber i perioder mye, og verdsetter stor frihet i jobben. Men den store friheten kan også ha en bakside.

-Arbeidstid og fritid er et tema vi tar opp på HMS kursene for arbeidsgivere, og det viser seg at mange arbeidsgivere er bevisst belastningen det er å bli kontaktet på fritiden, både for seg selv og for de ansatte, sier Spæren. Mange har derfor tatt aktive skritt for å verne de ansatte mot jobbrelatert kontakt på fritiden, blant annet ved å kun kommunisere via TABS.

79 prosent av lærerne oppgir at de ofte får arbeidsrelaterte henvendelser på fritiden. 76 prosent av lærerne syntes det er vanskelig å koble av jobb. Det er spesielt trafikklærere under 30 år som opplever det som mest forstyrrende.
 

Motivasjon

Undersøkelsen viser at kontoransatte er mest motiverte for jobben sin, hvor 92 prosent oppgir høy motivasjon. Faglig ledere er litt mer motiverte enn lærerne. Av lærere er det femti og sekstiåringene som rager høyest på listen over mest motiverte, førtiåringene er moderat positivt motiverte, mens for de under førti kan det syntes å være litt mer krevende å holde piffen oppe.

For de under 30 år er det ingen av lærerne som oppgir å være helt enig i at de er motiverte, mens 44 prosent var helt enige i 2022.

Selv om dette gjelder et lite utsnitt av lærerne der ute, bekymrer det oss, for det er jo de unge lærerne som er framtida i bransjen. Her er det viktig å se videre på hva dette kan skyldes, sier Spæren.   

Noen av svarene kan kanskje finnes i årets undersøkelse. De under 30 er aldersgruppen som er mest fornøyd med den faglige veiledningen og oppfølgingen de får, men ønsker seg enda flere tilbakemeldinger på jobben de gjør. Ingen av lærerne under 30 oppgir at de «ofte» får faglige tilbakemeldinger.

-Både konstruktive tilbakemeldinger og ros er helt gratis, og ingenting å spare på! Trafikklærerne jobber mye alene. Da er det desto viktigere å oppleve at du blir sett, ikke minst i starten av arbeidslivet, sier Spæren.
 

Nøkkeltall fra undersøkelsen (Tall fra 2022 i parentes)


 Trafikklærere
 • 72 % oppgir høy motivasjon for jobben (79 %)
 • 50 % (68 %) mottar ofte tilbakemeldinger på jobben de gjør
 • 35 % (30 %) av trafikklæreren oppgir at de ikke får tilfredsstillende veiledning og faglig oppfølging
 • 53 % (44 %) Føler seg alene i jobben de gjør, til tross for at over 81 % (82 %) oppgir å ha daglig kontakt med kollegaer
 • 76 % (67 %) syntes det er vanskelig å koble av jobb 79 % (75 %) får ofte arbeidsrelaterte henvendelser på fritiden

 Faglig/daglig ledere
 • 89 % (93 %) oppgir høy motivasjon for jobben
 • 72 % (74 %) mottar ofte tilbakemeldinger på jobben de gjør
 • 4 % (9 %) mener de ikke får tilfredsstillende veiledning og faglig oppfølging
 • 41 % (45 %) føler seg alene i jobben de gjør, til tross for at 84 % (85 %) oppgir å ha daglig kontakt med kollegaer
 • 72 % (69 %) syntes det er vanskelig å koble av jobb
 • 78 % (83 %) får ofte arbeidsrelaterte henvendelser på fritiden

 Kontoransatte
 • 92 % (89 %) oppgir høy motivasjon for jobben
 • 85 % (78 %) mottar ofte tilbakemeldinger på jobben de gjør
 • 35 % (21 %) mener de ikke får tilfredsstillende veiledning og faglig oppfølging
 • 64 % (57 %) føler seg alene i jobben de gjør, til tross for at 100 % (100 %) oppgir å ha daglig kontakt med kollegaer
 • 64 % (52 %) mener det er vanskelig å koble av jobben
 • 64 % (63 %) får ofte arbeidsrelaterte henvendelser på fritiden
 
Drift av trafikkskole
facebook