Min handlekurv
0

Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0

Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search

Mye øvelseskjøring reduserer risikoen for ulykker blant ungdom

13.12.2023
Nye sjåførers ulykkesrisiko synker med nesten 50 prosent de første ti månedene etter at de har fått førerkort. - Om du har en ungdom i hus som snart skal ta lappen, start tidlig og øvelseskjør mye, oppfordrer Norges Trafikkskoleforbund.
Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Norges Trafikkskoleforbund forsket på hvilke mekanismer som gjør at ulykkesrisikoen halveres etter de første ti månedene med førerkort. Hensikten er å forstå hvorfor risikoen synker så mye og så raskt, slik at føreropplæringen kan forsterke effekten.

I 2022 mistet 17 mennesker i aldersgruppen 16-24 livet i trafikken. Økt mengdetrening bidrar til å redusere risikoen for å bli drept eller hardt skadet.

I 2022 ble 116 mennesker i aldersgruppen 16-24 drept eller hardt skadet i trafikken. Økt mengdetrening kan bidra til å redusere dette tallet.
Gå til rapporten

Minnebildene hjelper ved fare

- Det er viktig å forstå hva som er årsakene til at nye sjåførers risiko synker så mye i løpet av det første året, eller hva de lærer gjennom mengdetreningen de får i løpet av det første året, slik at man kan legge til rette for og styrke denne læringen på måter som fører til færre ulykker, sier forskningsleder Tor-Olav Nævestad ved Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Gjennomgående funn i rapporten viser at mengdetrening gjør oss bedre i stand til å møte, og spesielt unngå farlige situasjoner.

- Når vi øver, lagrer vi «minnebilder» som hjelper oss å kjenne igjen situasjoner. Jo flere eksponeringer av ulike situasjoner i trafikken, jo bedre blir vi til å gjenkjenne disse. De som har øvd mer, vil kjenne igjen potensielt farlige situasjoner tidligere, og dermed ha mer tid til å kunne vurdere og handle riktig, forteller Nævestad.
 

Ta mengdetreningen hjemme

Øvelseskjøringen kan være en fin periode, mener Øyvind Årbogen, seniorrådgiver for opplæring i Norges Trafikkskoleforbund.

- Her får man tid sammen, og må løse oppgaver. For mange vil det være en positiv opplevelse å kunne kjenne på mestring sammen.

Det beste resultatet får man om elev, ledsager og trafikklærer jobber sammen.

- Jeg vil anbefale den som skal være ledsager å ta kontakt med trafikkskolen til eleven så tidlig som mulig. Dermed kan trafikklæreren gi oppgaver som skal øves på, og ledsager gi mengdetrening på dette. Med mye mengdetrening hjelper du til å legge et godt grunnlag for at den ferske trafikanten får en trygg vei ut i trafikken, sier Årbogen.
 

Hvorfor går det galt?

Året 2022 ble 116 mennesker drept i trafikken, og det ser ut til at 2023 blir like dystert. Det er et sammensatt bilde med flere årsaker, men fart, rus og uoppmerksomhet bidrar til de fleste ulykkene. 

- Trafikkopplæringen starter i baksetet, og foreldrenes holdning til fart, mobilbruk osv. påvirker vår oppfatning av trafikksikkerhet, sier Nævestad. Trafikksikkerhetskulturen overføres i betydelig grad fra forelder til barn.

Det er ikke bare kjøretekniske ferdigheter som blir bedre med mengdetrening.

- I tillegg viser rapporten at vi blir bedre til å tilpasse fart og søke etter potensielle farer med blikket når vi får mer mengdetrening, så her kan man ta proaktive grep, sier Nævestad.

Statens vegvesen nevner følgende medvirkende årsaker til dødsulykker i 2022: Høy fart, manglende førerdyktighet, mangelfull informasjonsinnhenting, lav trafikal kompetanse, usikker kjøretøybehandling og manglende kjøreerfaring. Samtlige av disse punktene vil ifølge TØI sin rapport bli bedre med økt mengdetrening. Når man på kort tid skal oppfatte og reagere på en farlig situasjon, er det treningen man har lagt til grunn som spiller inn.
 
Fakta om forskningsprosjektet
· Forskere ved TØI har fått i oppdrag å besvare to overordnede problemstillinger:
       • Hvordan skape det beste samspillet mellom trafikklærer – elev – teknologi?
       • Hvilken type trafikkopplæring gir best effekt på læringsutbyttet og trafikksikkerheten, og hvordan kan teknologien bidra til økt førerkompetanse gjennom hele livet?
· Prosjektet er en del av Norges Trafikkskoleforbunds innsats for bærekraft og økt samfunnsansvar, blant annet innenfor trafikksikkerhet og arbeidsliv /utdanning
· Prosjektet er delt opp i fem delmål, og det publiseres en rapport med resultater for hvert mål.

Trykk her for å gå til forskningsrapporten. 
Alle delene av prosjektet finner du i medlemsportalen under "Rapporter og utredninger".
Trafikkopplæring
facebook