Mobil, iPad, touchskjerm – hva får oppmerksomheten din når du kjører?

28.11.2022

Uoppmerksomhet i trafikken er en viktig årsak til alvorlige ulykker. I perioden 2011-2015 var uoppmerksomhet medvirkende årsak til så mye som en av tre dødsulykker i trafikken, ifølge Statens vegvesen, og det er lite som tyder på at situasjonen er blitt bedre.

Men hvilke regler gjelder egentlig når du er ledsager under kjøring? Vi gir deg svarene! 

 

Mobil og nettbrett

De aller fleste av oss har fått med seg at det er forbudt å bruke håndholdt mobiltelefon og nettbrett under kjøring. Det er uten betydning om bilen står stille, slik som i kø eller ved rødt lys, og vi trenger heller ikke å ha trykket noe på telefonen. Det er tilstrekkelig at skjermen er aktivert fordi vi har holdt den på en spesiell måte eller at vi har tittet på den. 


Det er ganske opplagt hvorfor reglene er såpass strenge. Bruk av mobil under kjøring reduserer oppmerksomheten vår drastisk og har et stort skadepotensial. Det er også lett å la seg distrahere når man er ledsager. Hvor bevisste er ledsagere på egen bruk av mobil, nettbrett og touchskjerm under øvelseskjøring? Selv om de sitter på passasjerplass, er alle ledsagere juridisk sett fører av bilen.

 

Veitrafikkloven § 3 gjelder uansett

I tillegg til egne regler om mobilbruk, kommer den generelle regelen i veitrafikklovens § 3. Denne bestemmelsen er ment å være en ramme for alle former for uaktsomhet i trafikken. Alt vi driver med når vi kjører, som ikke handler om kjøringen, enten det er å spise, lete etter noe mellom setene, eller at føreren forstyrres av små barn vil kunne omfattes av denne regelen. 


Alle ting som ikke helt passer inn under «mobilforbudet» kan også falle inn under § 3. Ta for eksempel smartklokken. Den kan gå for å være en mobiltelefon, slik som forskriften definerer det, men det er vel ikke innlysende at klokken er håndholdt når den er fastspent på hånden vår? Uaktsom bruk av klokken vil likevel kunne rammes, takket være veitrafikkloven § 3. 

 

Hva med touchskjermen i bilen?

Myndighetene signaliserer økt fokus på farene ved å være uoppmerksom i trafikken. Blant annet er boten for brudd på mobilforbudet blitt mangedoblet de siste årene og i dag må du punge ut med 7.500 kroner og det er heller ikke prikkfritt – og det er bra, sånn skal det være. Samtidig ser vi en stor økning av nye biler utstyrt med gigantiske touchskjermer, som viser både tekst, lyd og bilde, og hvor selve meningen med skjermen er at føreren skal bruke den mer eller mindre aktivt under kjøringen.
 

Sammenlignet med bruk av mobil og nettbrett som ubetinget er forbudt, er utgangpunktet egentlig motsatt for skjerm som er integrert i bilen din. Det kan være vanskelig å se spor av Nullvisjonen i begrunnelsen for at det skilles mellom bruk av skjerm på mobiltelefoner og integrert skjerm i bil, når disse har store likhetstrekk, både når det gjelder funksjonalitet og evnen til å distrahere føreren. Det er likevel viktig å huske på at veitrafikkloven § 3 også kommer inn her. Selv om bruk av touchskjerm er tillatt, er du straks over i ulovlig bruk hvis du bruker skjermen på en måte som distraherer deg eller kan skape en trafikkfarlig situasjon.

 

Begrenset oppmerksomhet 

Selv om ny teknologi som kan ha til formål å gjøre ferdsel mer trafikksikkert, er det ikke fysisk mulig for oss mennesker å ha full oppmerksomhet to steder samtidig. Så lenge oppmerksomheten vår er en nødvendig forutsetning for å kjøre bil, vil redusert oppmerksomhet kunne føre til feilhandlinger. 
 

Tall fra Statens vegvesen viser at 1 av 3 dødsulykker har uoppmerksomhet som medvirkende faktor. Det er derfor god grunn til å begrense også lovlig bruk av skjerm til det aller mest nødvendige. For selv om ny teknologi både er spennende og gøy, tar den mye av vår oppmerksomhet i trafikken og kan føre til forhøyet ulykkesrisiko.

 

Nullvisjon og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 

I vårt arbeid for Nullvisjonen jobber vi aktivt for å øke bevissthet om distraksjon og uoppmerksomhet i trafikken, og støtter med dette innsatsområdet i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei. I tiltak nr. 33 har Norges Trafikkskoleforbund og Trafikkforum forpliktet seg til å fortsatt jobbe aktivt med distraksjon og uoppmerksomhet i trafikken, gjennom informasjonsformidling, lærebøker, føreropplæring, kurs og etterutdanning.  


Ny teknologi stiller andre krav til trafikantene og også en annen form for bevissthet slik at oppmerksomheten ikke tas bort fra trafikken, og det er et behov for at sikker bruk av ny teknologi også blir en del av føreropplæringen. 

Denne saken ble først publisert i magasinet Trafikkskolen, utgave 3/2022.
Nullvisjonen
facebook