Nå innfører Statens vegvesen nye bruksvilkår for bestilling av praktiske førerprøver.

Innfører bruksvilkår for bestilling av praktisk prøve

15.06.2022
Statens vegvesen ønsker at fordelingen av praktiske prøver skal være mest mulig rettferdig. Nå innfører de nye bruksvilkår for tjenesten «Bestilling av praktiske førerprøver».
Bakgrunnen er at enkelte trafikkskoler skal ha benyttet automatisering (roboter) til å gjennomføre hele eller deler av bestillingen av praktiske prøver. 
 

Like vilkår for alle

- Dette støtter vi fullt ut! Det er ikke riktig at et fåtall aktører skal kunne støvsuge markedet for førerprøver. Det må være like vilkår for alle, både store og små skoler, sier Pål Andersen, seniorrådgiver opplæring i Norges Trafikkskoleforbund. 

Bruksvilkårene må godtas av alle som bruker tjenesten, og kommer automatisk opp når du logger deg på. Trafikkskoler som bruker automatisering (roboter) kan risikere å bli utestengt fra tjenesten. 
 

Dette er bruksvilkårene

Formålet med tjenesten
Tjenesten er lagt til rette for å la trafikkskoler bestille praktisk førerprøve i alle førerkortklasser, på vegne av kandidater som har gitt trafikkskolen fullmakt til dette. 

Om bruksvilkårene
Formålet med disse bruksvilkårene er å sikre lik tilgjengelighet av praktiske førerprøver for trafikkskoler og kandidater. 

Med
trafikkskolen menes i det følgende også den personen som opptrer på vegne av trafikkskolen i bestillingstjenesten. 

Bestilling
Trafikkskolen som er tildelt fullmakten, og gjennomfører bestilling på vegne av kandidaten, er ansvarlig for at tjenesten blir brukt i henhold til disse bruksvilkårene. 

Trafikkskolen som bestiller praktisk førerprøve, skal sikre at kandidaten er kjent med timebestillingen. 

Det kan ikke benyttes automatisering (robot) til å gjennomføre hele eller deler av bestillingen. 

Personvern
Ved bruk av tjenesten, behandles personopplysninger. Behandling av personopplysninger må skje på en trygg og forsvarlig måte. Trafikkskolen er selv ansvarlig for å ha behandlingsgrunnlag for de personopplysninger som behandles, og må håndtere opplysningene i tråd med personregelverket. 

Misbruk
For å sikre like konkurransevilkår logges bruken av tjenesten, og eventuell misbruk kan føre til at trafikkskolen mister tilgang til tjenesten for en periode. Dette gjelder eksempelvis hvis det i loggene vises at det benyttes automatisering. 

Det logges bruksmønster for pålogget bruker ID og trafikkskole ID, med antall oppslag og tidspunkt. Loggene oppbevares i ett år. 

Ved brudd på bruksvilkårene vil trafikkskolen varsles om mulig utestenging. 

Hvis forhold som anses som brudd på bruksvilkårene ikke avsluttes etter at det er gitt varsel fra Statens vegvesen, kan trafikkskolen bli utestengt fra tjeneste i tre måneder. Gjentatte brudd på bruksvilkårene kan gi grunnlag for utestengelse i en lengre periode. 
Drift av trafikkskole
facebook