Motorsyklistene er overrepresentert på ulykkesstatistikken. Norges Trafikkskoleforbund jobber nå, i samarbeid med flere andre aktører, med kursløsninger som kan være klare fra våren 2023. Målet er å bidra til økt refleksjon og modning.

Hva kan redde liv i trafikken?

01.09.2022
Så langt i år har 90 mennesker mistet livet i trafikken. 47 av dem døde i sommer, melder Statens vegvesen. Norges Trafikkskoleforbund ser med bekymring på utviklingen.
Tallene viser en økning på hele 40 prosent, sammenliknet med status i august 2021. 

- Vi er mange som er bekymret over ulykkesutviklingen. Nå er det viktigere enn noen gang at vi samler kreftene, og jobber tverrfaglig og målrettet med tiltak som kan snu utviklingen, sier Rolf Gregersen, administrerende direktør i Norges Trafikkskoleforbund. 
 

De eldre er overrepresentert

Ifølge tall fra Statens vegvesen var det tre ganger så mange eldre (65+) som døde på norske veier, sammenlignet med i fjor. 

- Ingen vet hva ulykkene skyldes ennå, men vi har klokkertro på trafikkopplæring som et helt sentralt verktøy, sier Gregersen. 

Men det begynner å bli noen år siden aldersgruppen 65+ var innom en trafikkskole. Mye har skjedd med både trafikkopplæringen de siste 30-40 årene, og også hvilke krefter og førerstøttesystemer bilene vi nå bruker er utstyrt med. Samtidig er menneskets begrensninger de samme som de alltid har vært.

- Vi har tro på livslang læring og stadige drypp av trafikal opplæring gjennom livet, og ønsker å se nærmere på hvilke muligheter som ligger her for å imøtegå den negative ulykkesutviklingen, sier Gregersen. 
 

Motorsyklistene er spesielt utsatt

Sommeren har vært spesielt bratt for motorsyklistene, som stod for en fjerdedel av dødsulykkene i sommer, ifølge tall fra Statens vegvesen. 

- På motorsykkel er du ekstra utsatt. Når vårsleppet går er mange kanskje også litt rustne etter en lang vinter med sykkelen i garasjen. Da er det også ekstra viktig at du alltid sørger for å ha sikkerhetsmarginene på din side, sier Gregersen. 

Norges Trafikkskoleforbund jobber nå, i samarbeid med flere andre aktører, med kursløsninger som kan være klare fra våren 2023. Målet er å bidra til økt refleksjon og modning. 

Les mer om ulykkesstatistikken hos Statens vegvesen 
Nullvisjonen
facebook