Hva har bærekraft med trafikksikkerhet å gjøre?

24.11.2022

Klima og miljø, tenker du kanskje når du hører ordet bærekraft. Men begrepet rommer langt mer enn det, og griper rett inn i trafikkskolenes arbeid for Nullvisjonen – visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Planen ble vedtatt i 2015.


Målet om god helse og livskvalitet (mål 3), rommer også trafikksikkerhet. Blant delmålene finner vi her ambisjonen om å «innen 2020 halvere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker.» Hvert år dør rundt 1,3 millioner mennesker i trafikken, ifølge Verdens helseorganisasjon.

 

Leaving no one behind

Et av de viktigste prinsippene i FNs bærekraftsmål er at ingen skal utelates (Leaving no one behind), og at de mest sårbare gruppene derfor skal prioriteres. Vi er ikke i mål før alle er i mål.


Ifølge FN skjer 93 prosent av verdens trafikkulykker i lav- og mellominntektsland, selv om disse landene bare har omtrent 60 prosent av verdens kjøretøy. Verdens helseorganisasjon fastslo i 2018 at nedgangen i antallet alvorlige trafikkulykker ikke hadde vært tilstrekkelig, men at tiltakene som var blitt gjennomført så langt hadde lagt grunnlaget for raskere forbedring i årene frem mot 2030. I september 2020 ble derfor kampanjen «Et tiår for trafikksikkerhet, 2021-2030», lansert.


Målet om en halvering av dødsfall og skader i trafikken, er med dette videreført til 2030. Vil vi klare det?

 

Godt utgangspunkt for å nå målet

I Norge har vi lang tradisjon som et av de mest trafikksikre land i verden. Nullvisjonen, visjonen om  null drepte eller hardt skadde i veitrafikken, legger grunnlaget for hvordan vi samhandler for å realisere visjonen. I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, 2022-2025, har en rekke aktører bidratt med 179 tiltak som til sammen skal bringe oss stadig nærmere Nullvisjonen.

For heller ikke vi nådde målet i FNs bærekraftsmål om å halvere antallet dødsfall og skader forårsaket av trafikkulykker innen 2020. I 2015, samme år som FNs bærekraftsmål ble vedtatt, mistet 117 mennesker livet i trafikken i Norge, mot 93 i 2020. I årets ti første måneder har 100 mistet livet.

 

Trafikkskolene har Nullvisjonen i både panna og ryggmargen!

Om ikke annet, så har pila gått riktig vei. Men én drept eller hardt skadd vil alltid være en for mye. Få kjenner trafikkbildet og morgendagens trafikanter bedre enn landets mange trafikklærere. Hver eneste dag tilbringer trafikklærere over hele landet arbeidsdagen sin i bilen, på motorsykkelen, i traktoren eller i en tungbil – med mål om å skape sikre trafikanter.


I Norge har vi rammevilkårene på vår side, med verdens mest ambisiøse trafikkopplæring i ryggen og det laveste antallet drepte og hardt skadde. Norges Trafikkskoleforbund mener det er en direkte sammenheng mellom god opplæring og lave ulykkestall. Norges Trafikkskoleforbund har pekt på fire pilarer for en mer bærekraftig trafikkskolebransje: Trafikksikkerhet, elbiler, arbeidsliv og utdanning, forbruk og ombruk.

 

Denne saken ble først publisert i magasinet Trafikkskolen, utgave 3/2022.
Nullvisjonen
facebook