Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
Meny
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Search
Search

Flere trafikkskoler blir sertifiserte kursholdere for nye målgrupper

21.11.2023
- Vi må synliggjøre kompetansen trafikkskolebransjen har, og tenke bredere om hva trafikkskolene kan bidra med, sier Andreas Jansen, en av flere engasjerte trafikklærere i Norges Trafikkskoleforbunds ressursgruppe for økt bærekraft. 
Norges Trafikkskoleforbund lanserte på forsommeren kurset «optimal kjøring med traktor», i samarbeid med butikkjeden Eiksenteret. Et nytt kurs rettet mot «yrkestrafikanten», er nå under utvikling. Forbundet sertifiserer kursholdere i de ulike kursene, slik at tilbudet blir det samme over hele landet. 
 

Sertifisert kursholder

- Trafikkskolebransjen kan mer enn å bare produsere førerkort. Det må vi som bransje bli flinkere til å synliggjøre gjennom å ta et stadig større samfunnsansvar, sier Jansen. 

Norges Trafikkskoleforbund har pekt på fire pilarer for en mer bærekraftig trafikkskolebransje, der økt trafikksikkerhet utgjør selve ryggraden. Som en del av dette arbeidet, ønsker forbundet å vide ut synet på hvem bransjen er til for, og skape gode tilbud for flere målgrupper. 

Kurset i «optimal kjøring med traktor» retter seg mot bønder og entreprenører med mange år bak rattet. Kurset tilbys gjennom Eiksentere over hele landet, og forbundet har nå sertifisert om lag 20 trafikkskoler over hele landet som kan holde kurset. Sertifiseringen sikrer et enhetlig tilbud fra nord til sør, og legger til rette for økt profesjonalisering. 

Nå er det «yrkestrafikanten» som står for tur – et kurs rettet mot de mange som kjører mye bil i jobben, men som likevel ikke definerer seg som yrkessjåfører. 
 

Aldri ferdig utlært, alltid mer å lære 

- Vi ser at lærlinger er en risikoutsatt gruppe. Dette er unge sjåfører med lite erfaring i trafikken, som kanskje kommer inn i et yrke der de skal være mye i trafikken. Det er viktig at de på et tidlig stadium får øve seg på å tenke konsekvenser, forteller Kristin Meland, rådgiver og sekretariatsleder i Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Hun ønsker å styrke innsatsen overfor lærlingene 
i fylket.

– Vi skal jobbe på tvers av fagområder for å enda bedre sette fokus, sier Meland. Med seg på laget har hun administrasjon og politikere med engasjement og vilje!

Kurset som nå er under utvikling fra Norges Trafikkskoleforbund retter seg mot alt fra hjemmetjeneste og håndverkere, til meglere og selgere. Og det er ingen tvil om at det trengs. Så mange som 36 prosent av dødsulykkene involverer ansatte som kjører bil i arbeidstiden, viser tall fra Statens vegvesen. 

Norges Trafikkskoleforbund er nå fast representert i Nordland FTU, med fylkeskoordinator Barbro Husjord.

- Det var supert å få Barbro med på møte. Hun orienterte om kurset, og det ble veldig godt mottatt. Vi er fornøyde med at Norges Trafikkskoleforbund nå er representerte i Nordland FTU, sier Meland.
 

HMS-ansvar

- Trafikksikkerhet er HMS-arbeid i praksis. Lærlingene har hatt god føreropplæring, mye bedre enn da jeg var ung. Men det betyr ikke at vi ikke skal ha fokus. Bakteppet er selvfølgelig Nullvisjonen. Vi vil ikke miste noen, sier Meland.

Nullvisjonen er det bred enighet om – vi vil ikke miste noen. Likevel kan det være store forskjeller fra bransje til bransje, når det gjelder hvilken risiko vi aksepterer. Mens det i offshore og elektro er strenge sikkerhetsrutiner for det meste, har det tradisjonelt ikke vært like stort fokus på nettopp trafikksikkerhet som en del av HMS-arbeidet.

- Vi møtes i 80 kilometer i timen med en halvmeters klaring, og har tillit til at det ordner seg. En så alvorlig dagligdags aktivitet krever fokus og bevissthet om den rollen du har på offentlig vei, sier Jansen. Han mener arbeidsgiverne må enda sterkere på banen, og legge til rette for økt trafikksikkerhet på arbeidsplassene. 
 

Helhetlig ansvar for kunden

- Vi leverer over halvparten av alle traktorer som selges i Norge hvert år, men vi er opptatt av å levere mer enn en traktor. Vi skal være en totalleverandør som skal tilby alt fra serviceordninger til kursing om trafikksikkerhet, sier Roy Jacobsen, produktsjef i Eikmaskin, som tok initiativ til å utvikle kurset i optimal kjøring med traktor i samarbeid med Norges Trafikkskoleforbund. 

Eiksenteret tilbyr nå kurset på alle sine 47 lokasjoner, som alle er tilknyttet en lokal og sertifisert kursholder. Og om det ikke var gulrot nok å bli en mer trafikksikker traktorfører, så byr kurset også på en rekke gode tips til å utnytte ressursene bedre – til glede for både miljøet og lommeboka!

*Saken har tidligere vært trykket i bladet Trafikkskolen.
 
Sertifisert kursholder

• Norges Trafikkskoleforbund utvikler kurs som retter seg mot nye målgrupper, og ikke er direkte knyttet til førerkortopplæringen.

• Hensikten er å legge til rette for livslang læring av trafikale ferdigheter, og bidra til Nullvisjonen.

• Norges Trafikkskoleforbund er eier av kurskonseptene, og forbundets logo skal være synlig i alt materiell.

• Medlemsskoler som har fått opplæring i kurset, kan ta i bruk kursmateriellet og holde kurs.

• Så langt har vi lansert kurset «optimal kjøring med traktor», rettet mot bønder og entreprenører.

• Et kurs for «yrkestrafikanten» er under utvikling, rettet mot håndverkere, hjemmetjeneste og andre som kjører mye bil i jobben.
Samfunnsansvar
facebook