Foto: Shutterstock.com

Europa vil ha automatgir som standard på førerprøven

24.09.2019

Vi er ett stort skritt nærmere at automat blir den foretrukne bil ved oppkjøring. EUs regelverk som i dag legger til grunn at man skal kjøre opp med manuelt girede biler skal endres. Bakgrunnen er at EU gjennomgår det tredje førerkortdirektivet. Det kan bety at automatgir blir hovedregelen ved oppkjøring i Norge.

Forslaget er at de som etter å ha tatt førerkort med automat likevel ønsker å kjøre manuelt girede biler kan gjøre det ved å ta ekstra timer hos en trafikkskole, uten å avlegge en ny førerprøve. For de som fortsatt ønsker å ta førerprøven med manuelt giret bil, vil det ikke bli noen endringer. De vil fortsatt beholde førerrett til å kjøre automatgiret bil.


- Dette forslaget er i tråd med våre anbefalinger til norske myndigheter. ATL har jobbet for at automatgir skal bli hovedregelen fordi vi ser at andelen biler med automatgir har økt kraftig den siste tiden, sier direktør i ATL Torgeir Abusdal. 
 

Full Europeisk støtte

To uavhengige europeiske studier peker på at det er rom for forbedringer innen opplæringen i forhold til blant annet førerstøttesystemer, elektriske kjøretøyer og teknologisk utvikling. Det faktum at flere og flere biler i dag utstyres med automatgir nevnes spesielt i studiene som er foretatt.
 

Vi i ATL er glad for at vårt syn vinner bred oppslutning. For ett år siden fikk vi støtte fra Høyres Helge Orten, som er leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Vi har også full støtte i Nordisk Trafikkskole Union (NTU). Leder av NTU, Berit Johansson, sier at det er ingen tvil om at automatgir er med på å øke trafikksikkerheten fordi føreren i større grad kan konsentrere seg om trafikkbildet og i mindre grad konsentrere seg om man har valgt rett gir. Økt bruk at automatbiler er også en viktig del av klimaarbeidet.
 

Også EFA (den Europeiske trafikkskoleorganisasjonen) deler ATL sitt syn. I sitt høringssvar skriver EFA at dagens regelverk står i veien for å ta i bruk mer miljøvennlige biler i føreropplæringen som blant annet ladbare hybrider og elbiler. På lik linje med ATL og NTU mener EFA at økt bruk av biler med automatgir vil øke trafikksikkerheten og derfor ønsker forbundet at man innfører automatgir som hovedregel ved førerprøven. På lik linje med ATL ønsker også EFA en modell der de som, etter å ha tatt førerkort på automat senere ønsker førerkort på biler med manuelt gir, erverver dette etter noen timer ved en trafikkskole. Altså uten å måte kjøre opp på nytt.
 

I tillegg til EFA har også det tyske forbundet for trafikkopplæring (BVF), MOVING International Road Safety Association og TüV svart på høringen EU har sendt ut. Ifølge disse organisasjonene står dagens regelverk i veien for opplæring i bruk av flere avanserte førerstøttesystemer fordi disse ofte kun tilbys på biler med automatgir.
 

- Det er gledelig å se at både MOVING, BVF og TüV henter frem de samme argumentene som vi har brukt sier Abusdal, som også er fornøyd med at ATL sitt forslag ovenfor EFA nå er blitt organisasjonens standpunkt. Når bransjen står samlet rundt forslaget, skal det forhåpentligvis mye til at EU velger å avvise dette, sier Abusdal.
 

- ATL er glad for den politiske støtten forslaget har fått i Norge. Det er gledelig å se at viktige samferdselspolitikere har forståelse for at innføring av automatgir som hovedregel handler om trafikksikkerhet og om å møte fremtiden både i forhold til miljøbiler, men også i forhold til teknologisk utvikling, sier Per Ove Sercan Husevik som er styreleder i ATL.

 

Når kommer endringene?

I følger EUs eget veikart skal saken være ferdigbehandlet allerede i 2020, før den så skal behandles videre innad i EU.  I Norge har regjeringen vært opptatt av forenklinger i førerkortreglene, og vi forventer derfor at myndighetene her hjemme tar en proaktiv rolle.
 

ATL har ikke fått anslått hvor lenge det tar før endringene er på plass, men det blir neppe innført over natten. Det er viktig at bransjen får tid til å omstille seg.
 

Dette er også en av årsakene til at ATL engasjerer seg i endringene, det er ikke utelukkende av trafikksikkerhetsmessige hensyn selv om dette må anses som den primære motivasjonen. En av ATL sine oppgaver er å sikre gode rammebetingelser for sine medlemmer. Investeringer i bilpark er en betydelig kostnad for vår bransje, og mangelfull informasjon om fremtidige endringer kan koste trafikkskolene dyrt. Det tar tid å skifte ut bilparken og vi forventer at myndighetene orienterer oss om fremdriftsplanene slik at vi kan tilpasse oss, avslutter Abusdal.

Trafikkopplæring
facebook